Mgr Emilia Stola - strona 10

Bankowość - pomoc na egzamin - Pieniądz

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Pieniądz - powszechny ekwiwalent wartości. Specyficzny towar, za który możemy kupić pozostałe towary. Funkcje: 1. miernika wartości - pieniądz sprowadza wartości wszystkich towarów i usług do wspólnego mianownika i wyraża go w cenie. Jest on tutaj jednostką obrachunkową. Pełni tą funkcję idealnie i...

Bankowość - Umowa kredytowa - zagadnienia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Bank centralny i jego funkcje. bank centralny jest bankiem emisyjnym - jako bank emisyjny BC dokonuje emisji pieniądza, jest zawsze wypłacalny, jeżeli poniesie straty to zawsze może poprzez emisję wypuścić na rynek dodatkową ilość pieniądza, nigdy nie może upaść jest bankiem banków - jest bankiem ...

Bankowość - pożyczki gotówkowe - esencja

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Bank to przedsiębiorstwo realizujące działalność usługową na rzecz osób fizycznych, prawnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji w zakresie Przyjmowania depozytów pieniężnych Udzielania kredytów i gwarancji Dokonywania rozliczeń pieniężnych Wykonywania innych usług. Ze względ...

Bankowość - operacje - podstawy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Bank- jest osobą prawną, działającą na podstawie ustaw, utworzoną na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym. Rola banków: pośrednika- (rozróżnia ona trzy podstawowe grupy klientów) klienci, kt...

Bankowość - pytania i odpowiedzi

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

1. Czym zajmują się banki komercyjne ? Wg polskiego prawa bankowego działalność banków to : gromadzenie środków pieniężnych; udzielanie kredytów; prowadzenie rachunków bankowych; prowadzenie rozliczeń pieniężnych; obrót papierami wartościowymi; konta depozytowe; udzielanie poręczeń i gwarancji; obr...

Bankowość - działalności strefy bankowej

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Bank - wszystkie strefy działalności bankowej (wg klienta). Bank kojarzy się jako instytucja finansowa. USTAWA PRAWO BANKOWE - pojawiła się w roku 1989, 29.08.1997 - definicja pochodzi z tego roku - jest to data podpisania ustawy. Ustawa weszła w życie 1.0 1.1998 . ART. 5 ustawy: BANK - jest to os...

Bankowość w Polsce - NBP i banki komercyjne

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1617

Bankowość w Polsce: Składa się z Banku Centralnego, banków komercyjnych i banków spółdzielczych Najważniejszy element tego systemu to NBP ( zwanym bankiem banków). FUNKCJE NBP 1. Dbałość o bezpieczeństwo systemu bankowego 2. Dbałość o wartość pieniądza - poziom inflacji 3. Funkcja emisyjna BC wy...

Bankowość - prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

Bankowo Bank (art. 3 prawa bankowego) jest to osoba prawna, która jest utworzona zgodnie z przepisami ustaw: Prawo Handlowe, Kodeks Handlowy, zezwolenia, które uprawniaj do wykonywania czynnoci bankowych. Definicje: Definicja prawna banku: osoba prawna dziaajca na podstawie prawa bankowego i statu...

Bankowość jako system bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Bankowość System bankowy: Bank jako specyficzna forma przedsiębiorstwa. Banki obok innych instytucji finansowych pełnią rolę pośredników finansowych. Inne instytucje finansowe to: fundusze powiernicze fundusze emerytalne firmy ubezpieczeniowe firmy factoringowe, leasingowe, forfaitingowe firm...

Bankowość elektroniczna - pośrednictwo

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Bankowość elektroniczna jest formą usług oferowanych przez niektóre banki, polegającą na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera (bądź innego urządzenia elektronicznego, np...