Mgr Emilia Stola - strona 11

Bankowość internetowa - rozwój bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

B ankowość Internetowa Rozwój bankowości elektronicznej, podobnie jak Internetu nastąpił w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku i jest obecnie w tym kraju jedną z najbardziej rozwiniętych gałęzi usług finansowych dostępnych w sieci WWW. W końcu 2000 r. w USA funkcjonowało 27 banków wyłącznie interneto...

Bankowość internetowa - technologia WAP

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

BANKOWOŚĆ INTERNETOWA Na świecie jak i w Polsce internet zaczyna odgrywać ważną rolę w wielu dziedzinach życia. Coraz liczniejsza rzesza firm korzysta z usług w internecie. Osoby indywidualne prowadzą rozmowy z znajomymi z drugiej części świata, korzystają z usług biur podróży, dokonują zakupów tow...

Bankowość internetowa - Bankowość elektroniczna

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Czasy, kiedy można było dokonywać operacji bankowych tylko przy tradycyjnym okienku kasowym już dawno minęły. Banki zdały sobie sprawę z tego, że tradycyjna forma komunikacji z klientami nie zaspokaja ich po...

Bankowość inwestycyjna - banki inwestycyjne

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Mini kompendium bankowości inwestycyjnej Banki inwestycyjne są szczególnymi instytucjami finansowymi, które operują głównie na rynku kapitałowym i nie przyjmują depozytów ani nie udzielają pożyczek i kredytów. W systemach kontynentalnych przyjęto system banków uniwersalnych. W sensie czysto formaln...

Bankowość - pieniądz krajowy i zagraniczny

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

BANKOWOŚĆ Spis: Pieniądz krajowy i międzynarodowy Istota i funkcje pieniądza Współczesne formy pieniądza Wymienialność pieniądza, kurs walutowy Banki w systemie finansowym państwa Pojęcie i rola banku System bankowy i modele sektora bankowego Rodzaje banków Konkurencja między bankami Nadzór ...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - Należność

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Bankowy Fundusz Gwarancyjny Podstawowym obowiązkiem banku jest zwrot depozytu klientowi; banki zawsze to czynią, jeśli zachowują płynność. Większość polskich banków nigdy nie miała problemów w tym zakresie, zawsze jednak istnie...

Bankowy system informatyczny - Geneza i rozwój

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

Bankowy system informatyczny Jest to skomputeryzowany i wyposażony w media teleinformatyczne system informacyjny, realizujący specyficzne funkcje instytucji banko­wych i relacji pomiędzy nimi, w celu zapewnienia doskonalszej obsługi klienta (w miejscu funkcjonowania banku lub na odległość) oraz usp...

Bony skarbowe w zarządzaniu bilansem banku - skarb państwa

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Bony skarbowe w zarządzaniu bilansem banku. Rynek bonów skarbowych 1 Pojęcie i role bonów skarbowych Bony skarbowe są to krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, a w jego imieniu działa ministerstwo finansów (treasury bills-bony skarbowe). Emitowane są w celu sfinansowania prze...

Charakterystyka banku na podstawie bilansu - Rachunek zysków i strat

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 952

Analiza pozioma i pionowa bilansu jest analizą zmian w bezwzględnych i względnych wielkościach aktywów i pasywów. Jest analizą porównania wielkości i ich struktury. Pozwala ona na zaobserwowanie podstawowych faktów dotyczących rozwoju działalności banku, proporcji występujących między skład...

Charakterystyka rynku papierów wartościowych - transakcje

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Charakterystyka rynku papierów wartościowych Papier wartościowy to dokument reprezentujący prawa majątkowe, jakie przysługują posiadaczowi z racji jego posiadania Pojęcie rynku papierów wartościowych - tworzą go transakcje papierami wartościowymi o różnym stopniu płynności i ryzyka. Instrumenty r...