Krystyna Harasimowicz - strona 2

Nakłady i koszty w gospodarstwie rolnym- ćwiczenie 10

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1701

Ćwiczenie 10 –Nakłady i koszty w gospodarstwie rolnym Nakłady: zespól środków (materiałów i pracy) skierowanych do produkcji – cechy nakładów: materialna postać, zastosowanie w produkcji, ujmowane w jednostkach naturalnych, nie zawierają kosztów majątkowych. – podział i przeciętna wartość nakła...

Ocena rozłogu gospodarstwa na podstawie obniżenia wartości gruntów- ćw...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

Ćwiczenie 11: Ocena rozłogu gospodarstwa na podstawie obniżenia wartości gruntów. Wyjściowa punktacja jakości ziemi gospodarstwa: – określona na podstawie klas bonitacyjnych w skali 100 punktowej: klasa = 12–15 punkt., 5 q/ha. – odnosi się do g...

Zasady obliczania kosztów zależnych od rozłogu pola- ćwiczenie 12

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1050

Ćwiczenie 12: Zasady obliczania kosztów zależnych od rozłogu pola (kosztów rozłogu) Optymalizacja długości uprawowej pola prostokątnego: – uwzględnia zjawiska przebiegające w granicach pola, – odnosi się do pola prostokątnego, –zakłada dojazd ...

Charakterystyka położenia gospodarstwa- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1288

1.CHARAKTERYSTYKA POŁOŻENIA GOSPODARSTWA (ZEWNĘTRZNE WARUNKI DLA PRODUKCJI ROLNEJ) Czynniki produkcji rolnej – wszelkie cechy gospodarstwa i jego otoczenia oddziaływujące na przebiegające w nim procesy produkcyjne. Dzielimy je na przyrodnicze i ekonomiczne. Czynniki przyrodnicze dotyczą warunkó...

Ekonomiczna ocena rozłogu grunów gospodarstwa- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1736

11. EKONOMICZNA OCENA ROZŁOGU GRUNTÓW GOSPODARSTWA . Rozłóg gospodarstwa –terytorium gospodarstwa rozumiane jako zespól jego przestrzennych cech kształtujących wielkość: - ukształtowanie granic - usytuowanie ośrodka gospodarczego Wewnętrzna struktura rozłogu: - przeszkody terenowe - nach...

Majątek gospodarstwa0- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1435

2.MAJĄTEK GOSPODARSTWA Gospodarstwo rolne – zorganizowany zespół sił wytwórczych konieczny do wytworzenia produktu. Jest to najmniejsza jednostka produkcyjna. Głównym środkiem produkcji jest tutaj ziemia. Posiada zasoby siły roboczej, a...

Nakłady i koszy w gospodarstwie rolnym- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246

10. NAKŁADY I KOSZTY W GOSPODARSTWIE ROLNYM 1. Definicja nakładów, ich podział i przeciętna wartość. Nakłady to zespół środków materialnych skierowanych do produkcji w celu uzyskania produktu. Są cztery cechy nakładów: mają zastosowanie w produkcji, są ujmowane w

Ocena jakości i przydatności rolniczej gruntów gospodarstwa- opracowan...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 112
Wyświetleń: 959

Temat: Ocena jakości i przydatności rolniczej gruntów gospodarstwa. 1. Użytek gruntowy to część powierzchni ziemi użytkowana w sposób jednolity. Wyróżnia się 8 grup użytków gruntowych: - użytki rolne, - użytki leśne, - grunty pod wodami, - użytki kopalne, - tereny komunikacyjne, - tereny o...

Organizacja produkcji roślinnej- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1932

ORGANIZACJA PRODUKCJI ROŚLINNEJ” 1.Struktura organizacyjna gospodarstwa: definicja działu gałęzi, działalności, podział gospodarstwa na działy Dział jest to część gospodarstwa biorąca udział w produkcji roślinnej ,zwierzęcej, przemyśle rolnym i usługach ogólnogos podawczych Gałąź rolniczej siły...

Organizacja produkcji zwierzęcej- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Krystyna Harasimowicz
 • Ekonomika
Pobrań: 931
Wyświetleń: 5313

ORGANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ. 1.Definicja działu produkcji zwierzęcej i jego podział na gałęzie. Dział produkcji zwierzęcej to dział produkcji gospodarczej polegający na przetwarzaniu produktów roślinnych na produkty zwierzęce i na produkcji obornika do odtwarzania żyzności gleby. Gałęzie ...