Ekonomiczna ocena rozłogu grunów gospodarstwa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomiczna ocena rozłogu grunów gospodarstwa- opracowanie - strona 1 Ekonomiczna ocena rozłogu grunów gospodarstwa- opracowanie - strona 2 Ekonomiczna ocena rozłogu grunów gospodarstwa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

11. EKONOMICZNA OCENA ROZŁOGU GRUNTÓW GOSPODARSTWA .
Rozłóg gospodarstwa –terytorium gospodarstwa rozumiane jako zespól jego przestrzennych
cech kształtujących wielkość:
-
ukształtowanie granic
-
usytuowanie ośrodka gospodarczego
Wewnętrzna struktura rozłogu:
-
przeszkody terenowe
-
nachylenie gruntów gospodarstwa
-
układ dróg dojazdowych
Produkcyjna jakość ziemi- ocena jakości siedliska rolnego określona jako systemem
punktowym opartym o klasy bonitacyjne. Obliczamy ją według wzoru.
B 
 pk
 p
i
i
i
pi- powierzchnia gruntów klasy „i”
ki- punktacja klasy „i”
Produkcja określa przecię6tną jakość gruntów w gospodarstwie złożonym z różnych klas
bonitacyjnych. Odnosimy ją do gospodarstwa optymalnego ( to jest pow. powyżej 18ha)
Cechy geometryczne rozłogu :
-
długość i szerokość
-
powierzchnia
-
nachylenie pola
-
odl. od ośrodka gosp.
Potrącenia produkcji zawierają w/w cechy dlatego rozpatrując je określamy je dla
poszczególnych pól lub działek i sumujemy.
s p
s   i i
 p
Wzór ten określa potrącenia związane z rozłogiem pól i odnosi się do całości gospodarstwa.
si – suma potrąceń na polu „i”
pi – obszar pola „i”
Nachylenie terenu – wzrost powoduje obniżenie dochodowości przy czym wzrost o 1%
obniża dochodowość o 1%, wraz ze wzrostem nachylenia terenu wzrasta pracochłonność,
pogarsza się jakość siedliska, co prowadzi do obniżenia dochodowości. Gdy teren jest o
urozmaiconej rzeźbie (np. wąwozy) to podwyższa się przedziały o 1 klasę.
Wielkość i kształt działek – spadek wielkości powierzchni gospodarstwa o 10-20 a powoduje
spadek dochodu o 5%. Gdy pola mają nieregularny kształt obniżamy ich przedział obszaru
pola 1-2 klasy.
Odległość od zabudowań większa o 1,5-1 km powoduje obniżenie dochodu gospodarstwa o
5%.
Wzrost odległości o 1 km powoduje:
-
na gruntach lepszych spadek dochodowości o 5%
-
na gruntach gorszych spadek o 10%
10 m Różnicy wysokości odpowiada 100m odległości.
Punktacja oczyszczona:
-
określa możliwości dochodowe gospodarstw.
-
obliczamy ją poprzez różnicę punktacji ziemi i wartości potrąceń wynikających z
ukształtowania rozłogu pól.
Bo=B-S
Punktację terytorium gospodarstwa uwzględniającą jego wielkość oblicza się mnożąc
oczyszczoną punktację ziemi przez odpowiedni współczynnik tabeli:
Bog = Bo  kg = (B – S)kg
Bo – punktacja oczyszczona (uwzg. rozłóg pola)
Bog – punktacja oczyszczona (uwzg. wielkość i
rozłóg pola)
kg – współczynnik z tabeli
Wzrost obszaru o 2 ha pociąga za sobą wzrost dochodowości o 5%. Przyczyny powodujące
obniżenie dochodu związane z określonym uformowaniem rozłogu pola:
1) Obniżenie poziomu produkcji
-
straty zbioru przy granicach pola
-
na długości pola KSL=0,48 l
-
na szerokości pola KSB= 1,00 b
2) Wzrost niektórych kosztów uprawy pola
-
koszt nawozów na końcach pola
-
koszty resztowe (przejazdów związanych z zakończeniem prac)
k + r = 0,051 p
-
koszt pustych przejazdów, napełnień i opróżnień
-
koszty związane z zagospodarowaniem pasa nawrotu
Ka = 0,40 b
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz