Ocena rozłogu gospodarstwa na podstawie obniżenia wartości gruntów- ćwiczenie 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena rozłogu gospodarstwa na podstawie obniżenia wartości gruntów- ćwiczenie 11 - strona 1

Fragment notatki:

Ćwiczenie 11: Ocena rozłogu gospodarstwa na podstawie obniżenia wartości gruntów.
Wyjściowa punktacja jakości ziemi gospodarstwa:
– określona na podstawie klas bonitacyjnych w skali 100 punktowej: klasa = 12–15 punkt., 5 q/ha.
– odnosi się do gosp. o poprawnym rozłogu: obszar 18 ha, działki większe od 1.3 ha i kształtne.
pole : Bi 
 pd b
 pd
i
i
gospodarstwo : B 
i
p B
p
i
i
i
Potrącenia za rozłóg pól:
– nachylenie (sn): wpływa na pracochłonność, jakości siedliska, użytkowanie.
– wielkość pola (sp): wpływ na obniżenie zbioru i wzrost kosztów uprawy:
– odległość od siedliska (sl): wzrost kosztów transportu:
pole : Si  sn  s p  sl
gospodarstwo : S 
p S
p
i
5% doch. =5% spadku,
5% doch = 10–25 arów,
5% doch = 0.5–1.0 km.
i
i
Punktacja oczyszczona I (Bo) uwzględniająca wpływ rozłogu działek:
Bo  B  S
Potrącenia za wielkość gospodarstwa
– wpływa na wydajność pracy i dochody z jedn. powierzchni,
– oddziaływanie określa współczynnik „k” odnoszący się do punktacji oczyszczonej
pierwszej uwzględniającej rozłóg.
5% doch=2 ha
Potrącenia do około 30% punktacji wyjściowej dla poszczególnych czynników, maksymalnie
80%.
Punktacja oczyszczona II (Bog) uwzględniająca rozłóg działek i wielkość gospodarstwa:
Bog  Bo k  ( Bo  S ) k
Schemat oceny rozłogu gospodarstwa:
Jakość siedliska
(klimat, gleba, plonowanie)
Charakterystyka rozłogu:
- nachylenie,
- wielkość pola,
- odległość od siedliska.
Punktacja wyjściowa ziemi
(gosp. 18 ha, działki 1.3 ha)
B
Potrącenia za rozłóg
(do 80%)
S
Oczyszczona punktacja
uwzględniająca rozłóg pola
Bo=B-S
Wielkość gospodarstwa
Potrącenia za wielkość
gospodarstwa
K
Oczyszczona punktacja ziemi
uwzględniająca wielkość
gospodarstwa i rozłóg pola
Bog=Bo* k
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz