Organizacja produkcji roślinnej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja produkcji roślinnej- opracowanie - strona 1 Organizacja produkcji roślinnej- opracowanie - strona 2 Organizacja produkcji roślinnej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA PRODUKCJI ROŚLINNEJ”
1.Struktura organizacyjna gospodarstwa: definicja działu gałęzi, działalności, podział
gospodarstwa na działy
Dział jest to część gospodarstwa biorąca udział w produkcji roślinnej ,zwierzęcej, przemyśle
rolnym i usługach ogólnogos podawczych Gałąź rolniczej siły wytwórczej-część działu
służąca do uprawy bądź hodowli roślin i zwierząt danej grupy. Działalność jest to produkcja
przebiegająca w danym dziale.
Podział gospodarstwa na działy:
I Działy produkcyjne:
-dział roślinny
-dział zwierzęcy
-dział przemysłu rolnego
II Dział ogólnogospodarczy
2.Dział produkcji roślinnej i jego podział na gałęzie. Liczbowe ujęcie struktury działu
roślinnego: struktura zasiewów i upraw.
Dział produkcji roślinnej dzieli się na następujące gałęzie:
-zbożową
-okopową
-pastewną
-użytków zielonych
Struktura zasiewów – jest to procentowy udział powierzchni zajmowanych przez
poszczególne uprawy w ogólnej powierzchni gruntów ornych. Struktura ta ma związek z
ilością i rodzajem płodozmianów. Pozwala określić orientacyjnie sposób zmianowania.
Charakteryzuje sposób wykorzystania.
Struktura upraw – jest to względny udział powierzchni wszystkich roślin (we wszystkich
użytkach rolnych),uprawianych do powierzchni ogólnej .Daje najpełniejszy obraz organizacji
produkcji upraw roślinnych, ponieważ ujmuje całość użytków rolnych.
3.Struktura upraw i zasiewów(gałęziami w Polsce.
Roślina
Pow.w
Struktura
Struktura
tys.ha
zasiewów % upraw
Plon
%
Zboża
8506
63,4
Pszenica
2477
18,5
33,3
Żyto
2213
16,5
22,6
Jęczmień
1167
8,7
27,9
Owies
642
4,8
23,3
Mieszanka
1255
9,4
25,5
Okopowe
2631
19,6
Ziemniaki
1761
13,1
48,6
15,1
27,5
206
Buraki cukr.
399
3,0
399
Buraki past.
195
1,5
195
Warzywa
276
2,1
200
Przemysłowe
389
2,9
Rzepak
348
2,6
17,1
Tytoń
19
0,14
19,5
Len
4
0,03
24,7
Konopie
-
-
73,0
Pastewne
1404
10,5
8,1
Pozostałe
480
3,6
2,7
Grunty orne
1435
76,7
Łąki
2437
13,1
45,7
Pastwiska
1610
8,6
36,5
Sady
290
1,6
80,0
2,2
4.Ekonomiczne cechy produkcji roślinnej.
1)Pracochłonność – jest to ilość dni pracy niezbędna do uprawy roślin na powierzchni 1 ha.
Zależy ona od następujących czynników:
-poziomu mechanizacji
-rodzaju uprawy roślin
-składu mechanicznego gleby
-wielkości i kształtu pola
Gałąź produkcji roślinnej
Nakład pracy w dniach roboczych Współczynnik
na ha.
pracochłonności
Okopowe
40-80
3-4,5
Zboża
12-16
1,0
Włókniste
5-10
0,7
Pastewne
5-10
0,7
2)Sezonowość nakładów pracy
Najwyższa sezonowość : len rzepak – max. nakładów pracy w okresie zbiorów 70%.Drugie
spiętrzenie występuje w okresie zasiewów.
Duża sezonowość – rośliny zbożowe – 60% nakładów pracy w czasie zbiorów.
Średnia (niska) sezonowość – rośliny okopowe – 40% nakładów pracy w okresie zbiorów.
Kapitałochłonność – jest to wielkość nakładów materialnych ponoszonych przy uprawie.
Nakłady te dzielą się na trwałe – amortyzacja oraz obrotowe np. .nawozy ziarna.
Uprawa
Nakłady mat. w stosunku do ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz