Krystyna Harasimowicz - strona 3

Poziom i struktura produkcji gospodarstwa rolnego- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Krystyna Harasimowicz
  • Ekonomika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

POZIOM I STRUKTURA PRODUKCJI GOSPODARSTWA ROLNEGO. 1. Definicje głównych kategorii produkcyjnych i charakterystyka występujących między nimi powiązań. Produkcja jest to suma produktów i usług wykonywanych w danej jednostce produkcyjnej (gospodarstwo, kraj) w określonym czasie (z reguły 1 rok)....

Wyposażenie gospodarstwa w budynki i maszyny rolnicze- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Krystyna Harasimowicz
  • Ekonomika
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2310

WYPOSAŻENIE GOSPODARSTWA W BUDYNKI I MASZYNY ROLNICZE. 1. Podział budynków gospodarstwa rolnego i ich wartość. Budynki zajmują ¾ środków trwałych (150 j. zb. / ha). Dzielimy je na: a) Budynki mieszkalne i administracyjne (30 – 60 %); 60 – 100 m3 / rodzinę, 15 – 20 m2 / osobę, 10 – 15 m2 / ha....

Zasady określania kosztów rozłogu- opracowanie

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Krystyna Harasimowicz
  • Ekonomika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

ZASADY OKREŚLANIA KOSZTÓW ROZŁOGU. Koszty rozłogu to suma strat i kosztów, które związane są z rozłogiem pola, lub jest to suma strat i kosztów w poziomie produkcji, które zależą od ukształtowania rozłogu gospodarstwa. Koszty rozłogu opisane są...