Krystyna Harasimowicz

note /search

Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych- pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2282

Pytania z Egzaminu – ekonomika LATA: 1998/99, 2001/02, 2004/05, 2007/08 Pytanie 1. a) Opad atmosferyczny jako czynnik produkcji rolniczej (ilość i rozkład opadów, wpływ na dobór roślin, okresy krytyczne). b) Odległość od miejsc zao...

Charakterystyka czynników produkcji rolniczej- ćwiczenie 1

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1463

Ćwiczenie 1 – Charakterystyka czynników produkcji rolniczej Czynniki produkcji: - przyrodnicze, ekonomiczne (natura, człowiek) - wewnętrzne, zewnętrzne (gospodarstw, otoczenie) Wszelkie cechy gospodarstwa i otoczenia wywierające wpływ na proces produkcji Przyrodnicze, zewnętrzne czynniki produ...

Majątek gospodarstwa- ćwiczenie 2

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1218

Ćwiczenie 2 – Majątek gospodarstwa Gospodarstwo rolne = Siły wytwórcze = Środki produkcji + Siła robocza = Majątek gospodarstwa + Siła robocza Majątek = Środki produkcji ~ 300 jedn. zboż./ha = 5*produkcja/ha = 15* dochód Podział ze wzglę...

Wyposażenie gospodarstwa w budynki i maszyny rolnicze- ćwiczenie 3

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1148

Ćwiczenie 3 –Wyposażenie gospodarstwa w budynki i maszyny rolnicze ŚRODKI TRWAŁE (bez ziemi) - BUDYNKI: (2/3–3/4, 60–75% wart. środków trwałych) 200 j. zb./ha 100% 150 j. zb./ha 75% - BUDYNKI MIESZKALNE: (1/3–1/2, 30–60% wart. budynków) (60–100 m2/rodzinę, 15–20 m2/osobę, 10–15 m2/ha) 70 j...

Ocena ukształtowania terytorium gospodarstwa rolnego- ćwiczenie 5

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2401

Ćwiczenie 5 –Ocena ukształtowania terytorium gospodarstwa rolnego Terytorium gospodarstwa rolnego (rozłóg gospodarstwa) - przestrzeń w której odbywa się produkcja gospodarstwa wraz z elementami tej przestrzeni które wywierają wpływ na efekty produkcyjne - suma użytków gruntowych wchodzących w sk...

Charakterystyka sieci dróg dojazdowych do gruntów gospodarstwa rolnego...

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 231
Wyświetleń: 903

Ćwiczenie 6 – Charakterystyka sieci dróg dojazdowych do gruntów gospodarstwa rolnego Względny obszar dróg ld [%]: P s I d  100 d  100  0,01 Gd s P b Gęstość dróg Gd [m/ha]: l I 1 Gd  d  1  100 d P b s P b b P ld s Pd Pd ld Zbiornia drogi i jej charakterystyka: Paramet...

Organizacja produkcji roślinnej- ćwiczenie 7

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1771

1 ĆWICZENIE 7. ORGANIZACJA PRODUKCJI ROŚLINNEJ Dział gospodarstwa – część gospodarstwa biorąca udział w jednym z czterech głównych rodzajów działalności produkcyjnej: produkcji roślinnej, zwierzęcej, przemyśle rolnym, usługach. Gałąź – siły wytwórcze służące do uprawy grupy roślin charakteryzuj...

Organizacja produkcji zwierzęcej- ćwiczenie 8

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 616
Wyświetleń: 2212

Ćwiczenie 8 –Organizacja produkcji zwierzęcej Obrót stadem: zmiany liczebności zwierząt w stadzie w określonym czasie (w roku). – przelotowość: ilość zwierząt które przeszły prze daną klasę wiekową; = 0.5(stan pocz. + stan końc.) lub = rozchody + 0.5(stan końc. – stan pocz.), – stan średni rocz...

Poziom i struktura produkcji gospodarstwa rolnego- ćwiczenie 9

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Ekonomika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1659

Ćwiczenie 9 –Poziom i struktura produkcji gospodarstwa rolnego Produkcja globalna: jest sumą wszystkich produktów wytworzonych w działach gospodarstwa. PG = PGRoślinna + PG Zwierzęca: 55,9 = 29,1 + 6,8 – Realizacja: produkty gotowe (spr...