Organizacja produkcji zwierzęcej- ćwiczenie 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2240
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja produkcji zwierzęcej- ćwiczenie 8 - strona 1 Organizacja produkcji zwierzęcej- ćwiczenie 8 - strona 2

Fragment notatki:

Ćwiczenie 8 –Organizacja produkcji zwierzęcej
Obrót stadem: zmiany liczebności zwierząt w stadzie w określonym czasie (w roku).
– przelotowość: ilość zwierząt które przeszły prze daną klasę wiekową; = 0.5(stan pocz. + stan końc.) lub = rozchody + 0.5(stan końc. – stan
pocz.),
– stan średni roczny: suma stanów w dniach/360 = przelotowości lub = przelotowość*(czas przebyw. w klasie wiekowej w miesiącach/12).
Sztuki przeliczeniowe: wzorcem jest krowa; obliczane na podstawie sztuk fizycznych, przelotowości, stanu średniego oraz mnożników.
–duża: waga 500 kg; określa masę inwentarza, kierunek produkcji, strukturę inwentarza, intensywność: niska – obsada do 40 SD/100ha, wysoka
– ponad 100SD/100ha,
– obornikowa: produkuje 100 q obornika; zużywa 15 q słomy; pozwala na ustaleni produkcji obornika,
– żywienowa I: zużywa 35 q jedn. owsianych oraz 3 q białka; z 1 ha uzyskuje się 30–100 q jedn. ows. oraz 3–8 q białka, max obsada = 1–2 SD/ha
bydła (1-2 krów) lub 0,5–1,0 SD/ha trzody (8–12 tuczników),
– żywieniowa II: zużywa 250 q zielonki; wymaga 0,3–1,0 ha pow. paszowej, max. obsada = 1–3 SD/ha (bez słomy), służy do określania
zapotrzebowanie na zielonkę oraz oceny powierzchni paszowej.
Kierunek produkcji zwierzęcej:
Gałąź
Bydło
Trzoda
Owce
Drób
Udział w
strukturze.
inwentarza
67
20
10
10
Obsada
SD/100ha
Obsada SF/100 ha
20
6
2
2
20 krów
30–50 tuczników
25 owiec
400 kur
Obsada i struktura inwentarza w 2001 r:

1 sztuka bydła przypada na 3 ha
1 sztuka trzody
1 ha
1 owca
50 ha
1 koń
30 ha
– w przeciętnym gospodarstwie występuje:
2-3 krów, 7 sztuk trzody oraz w co trzecim
gospodarstwie 1 owca i 1 koń.
Gałąź
Bydło
Trzoda
Owce
Inwentarz. produkcyjny.
Konie
Razem inwentarz
Obsada Współcz. Obsada
Struktura
Struktura
SF/100ha przlicz. na SD/100ha inwentarza inwentarza
SD
produkcyjnego
[%]
31.2
0,80
24,9
63,9
59,4
93,0
0,15
14,0
35,7
33,2
1,9
0,08
0,1
0,4
0,4
39,0
100,0
92,9
3,0
1,00
3,0
7,1
42,0
100,0
Tab. 19.4 Pogłowie i obsada zwierząt gospodarskich w Polsce w 2005 roku [Rocznik statystyczny 2005]
Gatunek i grupa
zwierząt
BYDŁO
w tym krowy
TRZODA
w tym maciory
OWCE
w tym maciorki
RAZEM INWETARZ
PRODUKCYJNY
KONIE
RAZEM INWENTARZ
Pogłowie
zwierząt w
tyś. sztuk
5483
2795
18112
1813
316
206
312
Obsada w
sztukach
fizycznych
na 100 ha
UR
34.5
17.6
113.9
11.4
2.0
1.3
2.0
Struktura
stad
100.0
51.0
100.0
10.0
100.0
65.2
Obsada w
sztukach
dużych na
100 ha UR
Struktura
Struktura
inwentarza
inwentarza
produkcyjnego
[%]
[%]
27.6
61.5
59.0
17.1
38.1
36.5
0.2
0.4
0.3
44.8
2.0
46.8
100.0
95.8
100.0
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz