Zwierzęta gospodarskie - strona 7

Opracowane zagadnienia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Lechosław Małkowski
 • Dobrostan zwierząt
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

DOBROSTANU ZWIERZĄT ZAWARTE W TZW KODEKSIE DOBROSTANU ZWIERZĄT GOSPODARSKICH: wolne od głodu i pragnienia...

Notatki z ASK

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1379

. zwierzę > zwierzę gospodarskie > koń > źrebak, itp., - pomiędzy dwoma różnymi wyrazami zachodzi jedynie...

Ekologia - Przepisy prawne UE

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Zarządzanie odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1876

- wody nadające się do: Hodowli innych ryb niż łososiowate, Chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, Celów...

Ściąga 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Henryk Jan Stoksik
 • Prawo rolne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

gospodarskich. Hodowla zwierząt gospodarskich podobnie jak twórcza hodowla nowych odmian roślin , służy...

Organizacyjne ćwiczenia i wymogi

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Adolf Łuszcz
 • Higiena mięsa i zwierzat rzeźnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1484

. @przed trzodą@ ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE NIEPARZYSTOKOPYTNE Tusze i narządy wewnętrzne nieparzystokopytnych poddaje...

Ochrona środowiska - komplet wykładów

 • Politechnika Wrocławska
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2436

OCHRONA PRZYRODY- oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujące rośliny i zwierzęta oraz kompleksów przyrody OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYROD. – ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem dział...