Zwierzęta gospodarskie

Budynki dla zwierząt gospodarskich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Adam Duda
 • Procesy i techniki produkcyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1463

DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH. PODSTAWOWE ZABIEGI TECHNOLOGICZNE W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ. ŚRODOWISKO HODOWLANE...

Biotechniki rozrodu ssaków

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Fizjologia zwierząt
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2065

., Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich. Universitas, Kraków 1993. Wierzbowski S., Andrologia, Platan...

Rzeki jako odbiorniki ścieków

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Roman Haratym
 • Ekologia wytwarzania i ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1190

, z wyjątkiem łososiowatych; hodowli zwierząt gospodarskich; urządzania zorganizowanych kąpielisk; rekreacji...

Programy rolno-środowiskowe-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż Grzegorz Pączkowski
 • Fizyka i chemia gleb
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich, kształtowanie struktury krajobrazu, przeciwdziałanie...

Rola pracy w ekoniomii-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 301

jak zwierzęta gospodarskie.) Należy jednak pamiętać, że w gospodarce następuje też zmiana jakości pracy...