Zrównoważona karta wyników

Rachunek kosztów działań

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3255

, których udział w strukturze kosztów ogółem znacząco wzrósł. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard...

Kapitał intelektualny - wykład 8, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Andrzej Skrzypek
 • Kapitał intelektualny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651

, marka, własności niematerialne i prawne Model R. Kaplana i D. Nortona Istota Zrównoważonej Karty Wyników...

Zarządzanie jakością - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 126
Wyświetleń: 567

wyników. Zrównoważona karta wyników jest pojęciową strukturą przełożenia wizji przedsiębiorstwa w układ...

Business Intelligence - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

mierzalnych wskaźników w czytelny i prosty sposób. Zrównoważona karta wyników przekłada misję i strategię...

Ośrodki odpowiedzialnosci

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Janusz Nesterak
 • Controlling
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2912

, koszty wydziałowe Zrównoważona karta wyników - Balanced Scorecard - wprowadza równowagę pomiędzy...

Controlling: historia, definicje,

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 854
Wyświetleń: 2198

do przyszłego roku. Zrównoważona karta wyników - jest instrumentem zarządzania strategicznego i controllingu...

Controlling wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2016

do przyszłego roku. Zrównoważona karta wyników - jest instrumentem zarządzania strategicznego i controllingu...