Ośrodki odpowiedzialnosci

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ośrodki odpowiedzialnosci - strona 1 Ośrodki odpowiedzialnosci - strona 2 Ośrodki odpowiedzialnosci - strona 3

Fragment notatki:


WYODRĘBNIANIE OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI Centra odpowiedzialności to segment przedsiębiorstwa, którego kierownik odpowiada za wykonanie przyjętych zadań zarówno rzeczowych jak i finansowych. Typy ośrodków odpowiedzialności: Za koszty
Za przychody
Za wynik finansowy
Za limit wydatków
Za inwestowanie
Tworzenie ośrodków: „od podstaw” - tworzenie następuje krokowo w ścisłym związku z projektowaniem całego otoczenia ośrodków. Metoda ta jest uniwersalna i może być wykorzystana przy tworzeniu ośrodków odpowiedzialności w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
„przez nakładanie” - akceptacja dotychczasowych rozwiązań strukturalnych i proceduralnych.
Wstępne wytypowanie spośród istniejących komórek tych, które można przekształcić w ośrodki odpowiedzialności. Sprawdzenie czy komórka organizacyjna spełnia kryteria formalne i merytoryczne wyodrębnienia danego rodzaju ośrodka. Kryteria wyodrębniania ośrodków: Centra kosztów Miejsce powstawania kosztów
Funkcje przedsiębiorstwa (zaopatrzenie, produkcja, sprzedaż)
Określone czynności
Lokalizacja przestrzenna
Centra przychodów, zysków
Produkty lub grupa produktów
Obszary geograficzne sprzedaży
Klienci lub grupa klientów
Kanały dystrybucji
Branża lub segment rynku
Centra inwestycji
Organizacyjne: samodzielny podmiot w strukturze koncernowej; wyodrębnienie organizacyjne części firmy
Korzyści wyodrębniania: -proefektywnościowe i prorynkowe zachowania ich kierownictwa w skutek przeniesienia mechanizmów rynkowych do wnętrza firmy, kierownicy rozwijają cechy przedsiębiorcy, rośnie motywacja związana z większymi kompetencjami decyzyjnymi
-przyspieszenie procesu decyzyjnego
-odciążenie kierownictwa naczelnego od spraw bieżących i umożliwienie skoncentrowania się na problemach strategicznych
-wspieranie innowacyjności produktowej i organizacyjnej oraz wspomaganie procesu restrukturyzacji Wady: -zwiększone oczekiwania kierowników do co przyznawanych im środków w ramach budżetów, co prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu kosztów lub spadku przychodów, więc spadku wyniku finansowego
-brak spójności i zharmonizowania działań między poszczególnymi ośrodkami oraz między celami ośrodków i celami firmy jako całości
-możliwe występowanie konfliktów między kierownikami poszczególnych ośrodków odpowiedzialności
Ośrodek odpowiedzialności za koszty - odpowiada za generowane koszty. Ośrodek odpowiedzialności za przychody - generowanie przychodów ze sprzedaży bez uwzględniania kosztów. Komórki marketingu i sprzedaży. Wyodrębniane wg obszaru sprzedaży lub grupy klientów. Od nich zależą rozmiary, struktura i ceny sprzedaży, warunki zawartych umów z klientami.

(…)

… aktywności, który informuje o sprawności zarządzania działalnością tych ośrodków.
Ośrodek odpowiedzialności za koszty - mierniki ilościowe:
rzeczowe - stopień wykonania planu asortymentowego produkcji lub sprzedaży
sprawnościowe - terminowość dostaw, rotacja zapasów, wykorzystanie czasu pracy
kosztowe - koszty bezpośrednie, koszty wydziałowe
Zrównoważona karta wyników - Balanced Scorecard - wprowadza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz