Zarządzanie jakością - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie jakością - wykład - strona 1 Zarządzanie jakością - wykład - strona 2 Zarządzanie jakością - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Menedżerowie coraz częściej szukają skutecznych metod wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami. Jednym z najlepszych i sprawdzonych narzędzi umożliwiających nowe spojrzenie przez kierownictwo na organizację jest jakość, a w szczególności jego element - audit wewnętrzny. Z jednej strony prowadzi się go celem określenia stopnia spełnienia kryteriów opisanych w procesach, dokumentacji systemu jakości oraz wymagań norm i skuteczności systemu jakości, z drugiej strony służy do oceny zdolności, na ile opracowany system pracy pozwala na osiąganie zaplanowanych wyników. W układzie wymagań normy ISO 9001:2000, audit wewnętrzny można rozpatrywać jako element metody monitorowania strategii firmy w układzie zrównoważonej karty wyników. Zrównoważona karta wyników jest pojęciową strukturą przełożenia wizji przedsiębiorstwa w układ wskazników działań pomiędzy cztery perspektywy: finansowa; klienta; wewnętrznych procesów biznesowych; zasobów; informacji (coraz częściej wymienianą jako perspektywa).
Część wskazników ustanawia się by mierzyć rozwój przedsiębiorstwa pod kątem realizacji wizji, a część by mierzyć długoterminowe działania. Dzięki zrównoważonej karcie wyników podobnie jak w auditach wewnętrznych przedsiębiorstwo ma możliwość monitorowania bieżącej działalności (finansowa, satysfakcja klienta, i rezultaty procesów biznesowych), a także prób doskonalenia procesów, motywowania i edukacji pracowników oraz rozwoju systemu informacyjnego. Oznacza to, że audit wewnętrzny wymaga od przedsiębiorstwa ukierunkowania na realizowane działania oraz skoncentrowanie na zdolności do osiągania konkretnych efektów. Dotychczas w polu widzenia auditów nierzadko znajdowały się jedynie realizowane działania i ich zgodność z dokumentacją systemu. Audit nie ingerował w kształt procedur, związanych bezpośrednio z procesami biznesowymi, a tym samym nie zapewniał że realizowany proces zagwarantuje osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Właściwe podejście do standardu ISO 9001:2000 sprawia, że organizacje tak muszą budować systemy jakości, aby udowodnić konkretne efekty z realizacji całego procesu biznesowego (analiza wskazników). Cel ten może być osiągnięty m.in. dzięki stałemu procesowi auditu który umożliwia wskazanie i zapobieżenie nieprawidłowościom w zasadzie na każdym etapie funkcjonowania systemu. W układzie wymagań normy ISO 9001:2000, audit wewnętrzny można rozpatrywać jako element metody monitorowania strategii firmy w układzie zrównoważonej karty wyników. Zrównoważona karta wyników jest pojęciową strukturą przełożenia wizji przedsiębiorstwa w układ wskazników działań pomiędzy cztery perspektywy: finansowa, klienta, wewnętrznych procesów biznesowych, zasobów i coraz częściej wymienianą jako piątą perspektywę informacji. Część wskazników ustanawia się by mierzyć rozwój przedsiębiorstwa pod kątem realizacji wizji, a część by mierzyć długoterminowe działania. Dzięki ZKW podobnie jak w auditach wewnętrznych przedsiębiorstwo ma możliwość monitorowania bieżącej działalności (finansowa, satysfakcja klienta, i rezultaty procesów biznesowych), a także prób doskonalenia procesów, motywowania i edukacji pracowników oraz rozwoju systemu informacyjnego. Oznacza to, że audit wewnętrzny wymaga od przedsiębiorstwa ukierunkowania na realizowane działania oraz skoncentrowanie na zdolności do osiągania konkretnych efektów. Dotychczas w polu widzenia auditów nierzadko znajdowały się jedynie realizowane działania i ich zgodność z dokumentacją systemu. Audit nie ingerował w k

(…)

… (zdarzeń) początkowe np. (nadszedł okres badania satysfakcji klienta); listy (lub ogólnego opisu) działań składowych (zatwierdzić dokumentację przetargową); zdarzenia (zdarzeń) końcowe (przekazano informację o poziomie zadowolenia Klienta); osoby odpowiedzialne lub uprawnione (specjalista ds. marketingu); dokumenty na wejściu i wyjściu (zasady przeprowadzania przetargu nieograniczonego).
Trzecią formą…
… procesów przekrojowych przez auditorów. Diagramy te odgrywają rolę ogólnych map auditów, przedstawiających co jest realizowane i przez kogo i nierzadko determinują przebieg auditu. Zawierają one wiele informacji: działania i związane z nimi zdarzenia, operatory logiczne, stanowiska, oprogramowanie i nośniki informacji. Jak widać z powyższego każde przedsiębiorstwo posiada swoją architekturę systemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz