Wykład - Metody do badania i oceny jakości serwisów internetowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Metody do badania i oceny jakości serwisów internetowych - strona 1 Wykład - Metody do badania i oceny jakości serwisów internetowych - strona 2 Wykład - Metody do badania i oceny jakości serwisów internetowych - strona 3

Fragment notatki:

E-biznes prof. zw dr hab. Inż. Celina Olszak
Wykład 6
Metody do badania i oceny jakości serwisów internetowych
Metoda obserwacyjna (oceny dokonują członkowie zespołu projektowego lub grupy ekspertów, stosując proces formalnego przeglądu serwisu; metoda szybka i niekosztowna)
Metoda laboratoryjna - testowanie przez reprezentatywnych użytkowników Metoda ankietowa
Ocena heurystyczna i empiryczna - skupiają się na faktycznych zachowaniach użytkowników, sposobie poruszania po serwisie WWW i jak użytkownicy próbują wykonać konkretne zadania
Kryteria oceny jakości serwisów internetowych (z uwagi na użyteczność)
Struktura serwisu i wygląd poszczególnych stron
Jakość informacji (prawa autorskie, obiektywizm, aktualizacja itp.)
Linki i nawigacja Wrażenia estetyczne (kolory, czcionki, format)
Ogólne (pomoc, oryginalność)
Metodyka budowy serwisów internetowych
Spójny, logicznie uporządkowany zbiór metod, technik i zasad wykorzystywanych w procesie realizacji serwisów internetowych
Zadania metodyki budowy serwisu internetowego
Definiować model cyklu życia serwisu internetowego
Strukturalizować cykl życia serwisu w postaci odpowiednich faz, etapów, podetapów,
Definiować zadania realizowane w ramach faz, etapów itd..,
Opisywać szczegółowe metody i techniki tworzenia serwisów i dokumentowania poszczególnych zadań,
Specyfikować wymagania merytoryczne oraz zadania wobec poszczególnych członków zespołu projektowego
Określać zasady zarządzania przedsięwzięciem.
Cykl życia serwisu internetowego
Ciąg wyodrębnionych, wzajemnie spójnych faz pozwalających na stworzenie i użytkowanie serwisu
Fazy w cyklu życia serwisu internetowego:
Opracowanie strategii budowy serwisu
Analiza wymagań użytkowników
Projektowanie logiczne i graficzne serwisu,
Programowanie serwisu
Wdrożenie serwisu
Eksploatacja i rozwój serwisu
Uwagi do cyklu życia serwisu internetowego
Cykl życia nie jest liniowy, pomiędzy poszczególnymi fazami zachodzą interakcje,
Fazy powiązane są ze sobą w sposób przyczynowo-skutkowy
Poszczególne etapy faz mogą być realizowane jednocześnie
Strategia budowy serwisu internetowego
Opracowanie strategii internetowej i powiązanie jej ze strategią firmy,
Określenie celów wdrażania serwisu (penetracja rynku, rozwój rynku, rozwój produktu, dywersyfikacja),
Analiza aspektu finansowego, technologicznego, biznesowego i merytorycznego

(…)

…)
Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard -BSC)
Sesja MetaPlan (MetaPlan Session)
Model pięciu sił Portera i Millara Strategię konkurencyjną Portera Model poziomów Nolan'a Mapę strategiczną McFarlan'a Analizę łańcucha wartości
Analizę krytycznych czynników sukcesu (Critical Success Factory - CSF)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz