Zlepieniec - strona 6

Geologia - skały

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1645

Lokalnie w różnych rejonach, w sąsiedztwie skały macierzystej zlepieńce Otoczaki frakcji kamienistej...

Geomorfologia - odpowiedzi

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

na przemian zlepieńców, piaskowców, łupków ilastych, rzadziej rogowców i margli 167.Struktura skał magmowych...

Skały osadowe w naukach o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

węglowa – obejmuje pokłady węgla i przewarstwiające je skały okruchowe (zlepieńce, piaskowe, łupki ilaste...

Egzamin + rozwiązania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910

paleozoiku to głównie: a)wapienie i margle b)grube sekwencje osadów klastycznych z wulkanitami c)zlepieńce...

Geologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

grubookruchowe (zlepieńce i szarogłazy); zakończyły się fałdowania hercyńskie; wytworzyły się utwory...