Geomorfologia - odpowiedzi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geomorfologia - odpowiedzi  - strona 1 Geomorfologia - odpowiedzi  - strona 2 Geomorfologia - odpowiedzi  - strona 3

Fragment notatki:

1.skorupa kontynentalna-dzieli się na warstwy: osadową,granitową i bazaltową. Miąższość 35-40 km, gęstość warstwy granitowej- 2,7 gm/cm3, gęstość warsty bazaltowej 3,3 g/cm3 2.nie 3.Górna część płaszcza górnego, plastyczna, podatna na odkształcenia 4.Pionowe ruchy litosfery, reakcja na zmiane miąższości lub gęstości litosfery.Przyczyny: powstanie i topnienie lodowców, sedymentacja i akumulacja, erozja, zwiększenie obciążenia skorupy ziemskiej w wyniku sfałdowania 5.Ruchy skorupy ziemskiej prowadzace do powstania gór fałdowych 6.Ruch płyt litosfery 7.Szczelina powstała w miejscu gdzie magma dociera do podstawy litosfery i powoduje jej spękanie 8.W wyniku kolizji płyt litosfery gruba plyta kontynentalna nasuwa się na cienką oceaniczna powodując wepchnięcie jej w głab Ziemi. W strefie subdukcji tworza się rowy oceaniczne i geosynkliny(rozwój geosynkliny kończy się powstaniem go® fałdowych. 9.Orogeneza hercyńska 10.Hipocentrum(ośrodek trzęsienia, ognisko) miejsce pod powierzchnia Ziemi w którym powstaje fala sejsmiczna 11.Obszar, na którym nie występują trzęsienia Ziemi-(stare platformy kontynentalne i dna oceaniczne z wyjątkiem strefy grzbietów i rowów) 12.Strefa ryftowa, strefa subdukcji 13.Linia biegu warstwy jest to: linia przecięcia powierzchni warstwy z płaszczyzną poziomą 14.Linia upadu warstwy jest to: linia prostopadła do linii biegu warstwy leżąca na powierzchni warstwy 15.Wielkich rozmiarów fałd leżacy lub przewalony oderwany od macierzystego podłożą i przesuniety nawet o kilka km na skutek nacisków bocznych 17.Zagłebienie w szczytowej partii stożka wulkanicznego powstałe w wyniku wysadzenia szczytowej partii wulkanu lub przez zapadniecie czesci wulkanu 18.strefie subdukcji, strefa ryftowa 19. plutonizm 20. wkraczanie magmy między istniejące wczesniej skały 21.skały powstałe w wyniku scementowania piasków i popiołów, ktore osiadły po wybuchu 22.żyły pokładowe(sille) 23.dajka 24.nieregularne bloki granitowe o znacznych rozmiarach pod powierzchnia ziemi, powstałe z zastygnietej magmy 25.powstaja w wyniku przeobrażenia skał w wyższych temperaturach bądz ciśnieniach niz panuja na Ziemie(granit-gnejs,wapień-marmur) 26.Magmowe:sjenit,melafir,granit,bazalt,dioryt,gabro, aplit,pegmatyt,laprofir,andezyt Metamorficzne:Gnejs,marmur,kwarcyt, łupki talkowe,amfibolity, łupki 27.Metamorficzne:Dysten, sylimanit, staurolit,talk,grafit,gr.serpentynu,gr.epidotów, gr.chlorytów Magmowe:Kwarce, skalenie, amfibole, pirokseny, miki, oliwiny, skaleniowce 29.Magmowe: 1. wylewne(wulkaniczne) 2. głębinowe(plutoniczne) 3.żyłowe Metamorficzne:podział opiera się na stopniu przeobrażenia, odpowiadającym coraz głebszym strefom metamorfizmu(Epi, Mezo, Kata) 30.f.planetarne(teoria ruchy płyt, dryf kontynentów) f.strukturalne (w obrębie form planetarnych) 31.rytmiczny ruch wody morskiej wywołany przyciąganiem jej przez księzyćw mniejszym stopniu przez Słońce

(…)

… → H2Al2Si2O8 ∙ H2O + CaCO3 skaleń wapniowy(plagioklaz) + woda + dwutlenek węgla → kaolinit + węglan wapnia 5KAlSi3O8 + 4H2O → KAl2[(OH)4ALSI7O20] + 8SiO2 + 4KOH skaleń potasowy + woda → illit + krzemionka + potas 39.Proces laterytyzacji opisuje reakcja: 2KAlSi3O8 + 4H2O → 2Al(OH)3 + 6SiO2 + 2KOH skaleń potasowy(ortoklaz) + woda → lateryt + krzemionka + potas 40.gorący, wilgotny 41.fizyczne 42.procesy niszczące dażące do zdarcia zwietrzeliny i odkrycia skały zwięzłej 43.przemieszczanie w obrębie stoku pokrywy zwietrzelinowej a także skał lużnych czy zwięzłych na skutek działania siły ciężkości 44.kąt tarcia wewnętrznego, kąt naturalnego spoczynku (piargi 45, piaski 25-35) 45.tak 46.szybkie v=1m/s, materiał nie traci kontaktu ze stokiem, pijany las 47.na wybrzeżach klifowych, głównie w wyniku sztormów 48…
… się zwietrzałego materiału skalnego i spływu wód z topniejącego śniegu. 134.tak 135. Procesy eoliczne - procesy związane z działalnością wiatru 136.Deflacja (proces eoliczny) polegający na wywiewaniu drobnych cząstek materiału i przenoszeniu go. Wywiewanie jest typowe dla obszarów, w których na powierzchni Ziemi występują skały luźne, nie utrwalone przez roślinność, zwłaszcza w klimatach suchych i półsuchych…
…. Woda nasycona dwutlenkiem węgla (pochodzącym z atmosfery oraz z gnijących szczątków organicznych) wsiąka w ziemię łącząc się ze znajdującym się tam węglanem wapnia (CaCO3). W wyniku reakcji tworzy się wodorosól - wodorowęglan wapnia Ca(HCO3)2. Następnie woda wraz z rozpuszczoną solą przepływa do jaskini, gdzie w wyniku odwrotnej reakcji wytrąca się węglan wapnia tworząc nacieki. CaCO3 + H2O + CO2 › Ca…
… - cyrkon i muskowit , wykazujące pewną odporność na wietrzenie- akalenie alkaliczne, stosunkowo łatwo wietrzejące - oliwin i biotyt, 176/177 podział się teraz trochę zmienił więc nie chce tu wprowadzać w błąd nikogo

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz