Muskowit

Najważniejsze minerały

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Horst Antosiak
 • Geologiczne podstawy gleboznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1337

. Magnezyt 44. Makrasyt 45. Mikroklin 46. Montmorillonit 47. Muskowit 48. Nefelin 49. Oligoklaz 50. Oliwin 51...

Geologia - kolokwium 1

 • Politechnika Gdańska
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1204

organogenicznych. 23. W co się przeobraża muskowit, piaskowiec, granit, kwarc w procesie metamorfozy? 24. Struktury...

Minerały - na kolokwium

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Małgorzata Leśniewska
 • Geologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1141

-plagioklazy,pirokseny, ziel.min,str-fanerokrystalGranitoid-kw,glebin,skl-kwarc,skalenie,ortoklaz,muskowit,st...

Granit z albitem

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1372

, blaszkowy; mika: muskowit: barwa: bezbarwny, szaro-biała, inne cechy: jak biotyt 4. Nazwa GRANIT Z ALBITEM 5...

Magmatyzm-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

magmy – przewaŜa ortoklaz, muskowit i kwarc, z minerałów ciemnych biotyt (skały: granity, sjenity...

Makroskopowe rozpoznawanie skał

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Jacek Gucwa
 • Geologia dynamiczna
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 3038

granitowych. Mikroklin występuje również w skałach osadowych (arkozy). ŁYSZCZYKI (biotyt,muskowit) (zdjęcia...