Zewnątrzsterowność

note /search

Wykład - Samotny tłum

  • Uniwersytet Warszawski
  • Socjologia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 833

- zewnątrzsterowność Zachodzi w chwili, gdy spadek stopy urodzin zaczyna dorównywać spadkowi stopy zgonów na skutek...

Motywacja-pojęcie, rodzaje

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

mnie zewnątrzsterowność - zasada, że wszystko zależy od losu, wola z zewnątrz - percepcja jednostki nad tym czy jej życie...

Zarządzanie międzynarodowe-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie kadrami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

, awanse, umiejętności, kary, krytyka, swoboda działania, zewnątrzsterowność wewnątrzsterowność Hierarchia...

Wymiary kultury

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Marketing
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2569

do otoczenia Otwartość – zamknięcie Zewnątrzsterowność – wewnątrzsterowność w podejmowaniu decyzji Poglądy...

Jak motywować uczniów do nauki

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2527

. Zewnątrzsterowność - to co mnie spotyka nie zależy ode mnie, to los . Najgorszym przejawem jest wyuczona bezradność...