Zerowanie - strona 8

Metody wyznaczania estymatorów - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. dr hab. inż. Ewaryst Rafajłowicz
  • Inżynierskie zastosowania statystyki
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1932

, to jej maksimum można znaleźć, szukając miejsca zerowania się pochodnych cząstkowych ∂L / ∂θ i . Ponieważ funkcja...

Program 33

  • Politechnika Poznańska
  • dr inż. Tomasz Marciniak
  • Systemy mikroprocesorowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 847

;wylacz licznik 1 clrf tmr1l ;zeruj rejestry licznika 1 clrf tmr1h...