Zdrowie publiczne - strona 383

Publiczne prawo bankowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

PRAWO FINANSOWE Prawo o ustroju banków - Publiczne prawo bankowe 1. Regulacje prawne - źródła...

Istota gospodarki komunalnej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

→ w prawie publicznym; art. 165 ust. 1 K → w prawie cywilnym; w/w koncepcja odpowiada koncepcji z Europejskiej Karty...

Niezależne organy regulacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1561

konstytucyjnej; Przykłady: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) → Prawo o publicznym obrocie papierami...

Koncepcje wolności i praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2744

uzasadnianych aksjologicznie (wartościowo) odnoszące się do relacji jednostki we wspólnocie do władzy publicznej...

Rozprawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Dąbrowski
 • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

. Organ administracji publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne do jej przeprowadzenia...

Socjogia religii - notatki z wykładu 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Sławomir Zaręba
 • Socjologia religii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

religijnych Marginalizacja religii do sfery prywatnej Argumenty na potwierdzenie tezy o publicznej roli...