Zdrowie publiczne - strona 359

Medicine - słówka

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Elżbieta Habielska
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 847

boleć to be bedridden być przykutuym do łóżka to be good health cieszyć się dobrym zdrowiem to feel ill...

Odpady i ich rodzaje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379

, które nie spełniają wymagań technicznych, przez co stanowią zagrożenie dla środowiska lub dla zdrowia (życia) ludzi...

Pojęcie deliktu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1141

. Deontologia. Np. kodeks etyki lekarza; ze względu na ochronę ważnych wartości, np. zdrowia. Zasady współżycia...

Zjawiska spowodowane emisją spalin

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Agnieszka Deja
 • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

i przekraczają wielokrotnie normy jakości powietrza zalecane przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia). Efekt...

Polityka ludnosciowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Demografia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 875

(jako czynnik ograniczania skutków starzenia się i pogarszania stanu zdrowia społeczeństwa) Cel ogólny III...

Wykład III z geografii ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Barbara Trzcińska
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 798

zdrowia - dywersyfikacja produkcji PRZEJRZYSTOŚĆ GOSPODARKI: patrząc na Corruption Perception Index 2012...

Spadek w ogólności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

fizycznej takie jak, np.: prawo do ochrony zdrowia prawo do ochrony czci prawo do tajemnicy korespondencji...

Odpady - rodzaje i charakterystyka.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1533

lub zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują...