Praca w godzinach nadliczbowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praca w godzinach nadliczbowych  - strona 1 Praca w godzinach nadliczbowych  - strona 2

Fragment notatki:

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ORAZ W NIEDZIELE I SWIĘTA 1. praca w godzinach nadliczbowych - art.133§1- praca w wymiarze przekraczającym obowiązującym pracownika normę czasu pracy. Praca taka jest dopuszczalna w razie:
-w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii
-w razie szczególnych potrzeb pracodawcy
2. wymiar liczby godzin nadliczbowych- art.133§2- 4 godziny na dobę, 150 godzin w roku kalendarzowym układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy lub w umowie o pracę można ustalić inna liczbę godzin nadliczbowych- w takim przypadku czas pracy, z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych nie może przekroczyć przeciętnie 48 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym,.
3. dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych- art.134 , za prace w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości:
a)50% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dni powszednie oraz w niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
b)100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy, w godzinach nadliczbowych w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, a także w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu wolnym od pracy udzielonym w zamian za pracę w niedzielę lub w święto będące dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
4 .pora nocna -art.137§1 -obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00-7.00.Za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia -§2 5. dni wolne od pracy -art.138§1 -niedziele oraz święta.Za pracę w niedzielę oraz w święto uważa się pracę wykonywana pomiędzy godziną 6.00 w tym dniu a godzina 6.00 następnego dnia, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina -§2 6. art.139 - dopuszczalność pracy w niedzielę i święta :
Praca w niedzielę oraz w święto jest dozwolona:
1) w przypadkach określonych w art. 133 § 1 pkt 1, 2) w ruchu ciągłym,
3) w czterobrygadowej lub podobnej organizacji pracy, 4) w grupowej organizacji pracy, 5) przy niezbędnych remontach, 6) w transporcie i w komunikacji, 7) w zakładowych stażach pożarnych, 8) przy pilnowaniu mienia, 9) w rolnictwie i w hodowli, 10) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: a) placówkach handlowych,

(…)

… i w hodowli, 10) przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w: a) placówkach handlowych, b) zakładach świadczących usługi dla ludności, c) gastronomii,
d) zakładach hotelarskich, e) zakładach komunalnych, f) zakładach opieki zdrowotnej, g) domach pomocy społecznej, h) zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz