Zdrowie publiczne - strona 360

Praca w godzinach nadliczbowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

taka jest dopuszczalna w razie: -w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia...

Wspólna polityka rolna -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875

ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, zdrowia roślin i zwierząt Redukcja dotacji dla danych...

Obrady okrągłego stołu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1596

masowego przekazu, nauki, oświaty i postępu technicznego, zdrowia, młodzieży i ekologii. W obradach oprócz...

ETAPY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Małgorzata Maria Zwolińska-Wcisło
 • Kliniczny zarys chorób
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

nie stanowi ryzyka dla zdrowia populacji; brak UL, LOAEL i NOEL Ryboflawina SCF brak badań dotyczących działań...

BHP - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr inż Zbigniew Gieroń
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

pracy? * gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia...

Stres w pracy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

i higienicznego trybu życia, co nie wychodzi nam na zdrowie. ROZWÓJ TECHNIKI: kierownictwo, jak i podwładni...

Ubezpieczenia obowiązkowe- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Piotr Cybula
 • Ubezpieczenia w turystyce
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1015

przed szkodami zagrażającymi zdrowiu i życiu np. w ruchu drogowym. ochrona przed szkodami wynikającymi...

Technologia informatyczna- wykład 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Celina Olszak
 • Technologia informatyczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 847

. rezerwacja miejsc) Obszary zastosowań EDI: Obrót handlowy Administracja Służba zdrowia Logistyka wojskowa...