Zdrowie publiczne - strona 243

Miedzynarodowe - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1421

z międzynarodowymi porozumieniami, „jak również prawami człowieka, standardami zdrowia publicznego bezpieczeństwa...

Historia państwa i prawa - wykład 7

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

odpowiedzialności karnej, rozbudowa okoliczności wyłączających odpowiedzial­ność, wyłączności kar publicznych...

Rodzaje Przedsiębiorstw

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr inż. Agnieszka Bitkowska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 749
Wyświetleń: 7665

(publiczne, prywatne) zakres odpowiedzialności (spółki jednoosobowe, dominujące i zależne, powiązane...

Prawo Bankowe - publiczne, prywatne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Monika Munnich
 • Prawo bankowe
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5747

) zawierającą normy różnych gałęzi prawa tak prywatnego jak i publicznego, cywilnego, handlowego, dewizowego...

Zasady organizowania zamówień

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

te mają być opłacane w całości lub w części ze środków publicznych (tzn. z budżetu państwa lub budżetów jednostek...