Zdrowie publiczne funkcje - strona 5

Wydatki publiczne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

, ochronę zdrowia, sport, wypoczynek, kulturę; wydatki na podstawowe funkcje państwa, np. na tworzenie...

Psychologia zdrowia i choroby

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Tadeusz Ostrowski
 • Psychologia zdrowia i choroby
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3892

ku wartościom jest funkcją transcendencji - wartości - absolut w ontologii - zdrowie ukierunkowuje aktywność...

Promocja zdrowia - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Barbara Woynarowska
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2051

i działania z zakresu organizacji służby zdrowia, wchodzących w skład polityki zdrowia publicznego...

Rachunkowość Gollinger-Tarajko

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr hab. inż. Marta Gollinger-Tarajko
 • Rachunkowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1484

, dobra publiczne, funkcje finansów publicznych, funkcja redystrybucyjna, funkcja alokacyjna, funkcja...

System ochrony zdrowia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. inż. Danuta Szewieczek
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2247

odpłatność) Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce: Źródła publiczne Źródła prywatne Składki...

Opracowane pytania z zaliczenia

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1330

publicznego, obronności, służby zdrowia, oświaty, nauki i sfery socjalnej (wypłaty rent, emerytur, stypendiów...

Finanse publiczne UEK

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2240

. Owsiak) Funkcje finansów publicznych 1. Funkcja alokacyjna 2. Funkcja redystrybucyjna 3. Funkcja...

Finanse lokalne - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jarosław Marczak
 • Finanse
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1197

związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Są to zasoby i środki pieniężne...