Zdarzenie prawne podział - strona 193

Typy organizacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

mają wytyczony cel i uzyskują odpowiedni zysk od wniesionego kapitału. Podział Spółek z uwagi za źródła prawa...

Typy organizacji - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1267

mają wytyczony cel i uzyskują odpowiedni zysk od wniesionego kapitału. Podział Spółek z uwagi za źródła prawa...

Zarzadzanie nieruchomościami - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Radosław Cyran
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1470

tych osób. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia...

Instrumenty ekonomiczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

może być prowadzony ex post (po zdarzeniu) lub ex ante (przed zdarzeniem)w drugim przypadku obarczony...

Wady oświadczenia woli.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

co do jego treści albo do co wyobrażenia co do istniejącej rzeczywistości. Podział błędów: Error in negatio...

Podziały wykładni

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1932

zagadnień prawnych (Ius respondendi)] PODZIAŁ WYKŁADNI ZE WZGLĘDU NA ZAKRES: Wykładnia literalna (imperatio...

Logistyka dystrybucji - notatki od Kempny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Danuta Antonina Kempny
 • Logistyka dystrybucji
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5593

lub podział) i oznacza proces i strukturę przemieszczania towarów od wytwórców do odbiorców, i stanowi...