Zdarzenie prawne podział - strona 140

Bazy danych - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Wierczyński
 • Informatyka prawnicza
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1407

typologii baz danych: Podziały według: charakteru elementów składających się na zbiór: a) bazy zawierające...

Wykład - Zarządzanie kapitałem

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 133
Wyświetleń: 644

Pomiarową Reprezentacyjna Podział uwzględniający terminowość kapitału, a więc czas jego pozostawania...

Przedsiębiorstwo i jego cele

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Dawid Krajewski
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

, ze względu na które w systemie funkcjonuje podział pracy: jego funkcjonalnie oddzielone składniki...

Efektywność prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

tworzenia prawa. Problem swobody ustawodawcy w określaniu treści prawa W demokratycznym państwie prawnym...

Andragogika wykład

 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
 • dr Alicja Jurgiel
 • Andragogika
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 4984

kanon myślenia i działania w nauce. Podział paradygmatów w literaturze: Paradygmat pozytywistyczny...

Notatki- finanse publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7441
Wyświetleń: 7504

, lecz w sposób rozbudowany, z podziałem na zadania i źródła dochodów państwa oraz rodzaje i formy dochodów i wydatków...

Wartość informacji wykład

 • dr hab. Stefan Kotlicki
 • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2457

różną postać, odpowiadając naturalnym podziałom rzeczy i zdarzeń. Rzeczy zaś i zdarzenia mają wiele cech...

Finanse publiczne - wykłady (całość)

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1085

funkcję redystrybucyjną podejmuje decyzje wymuszające wtórny podział dochodów społeczeństwa. W wyniku...

Charakter działań administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Jolanta Drabarek
 • Nauka o administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 693

i podziału pracy oznaczający precyzyjny podział zadań i kompetencji, uregulowany prawnie, mający za zadanie...