Zdarzenie prawne podział - strona 141

System prawa - podział i informacje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 602

w tekstach aktów normatywnych i obowiązujących w określonym państwie w danym czasie Podział systemów...

Przedmiot reguły prawnej - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

przez nią przewidzianych. Podział reguł prawnych: 1. ze względu na adresata: a) opierając się na językowym sformułowaniu...

Pytania na egzamin - sprawozdawczość finansowa

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Bogusława Bek-Gaik
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1673
Wyświetleń: 9065

. Obowiązek sporządzanie sprawozdań finansowych spoczywa na podmiotach, które ewidencjonują zdarzenia...

Ryzyko w obrocie międzynarodowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jacek Świtała
 • Ryzyko kredytowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1925

”, lub „przelać na rachunek” Podział ze względu na wystawcę czeku: czeki bankierskie - w handlu zagranicznym...

Definicje prawa administracyjnego- wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Agnieszka Piskorz-Ryń
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1267

gałęziami prawa, np. z: Prawem konstytucyjnym Prawem międzynarodowym Prawem finansowym Prawem pracy PODZIAŁY...

Encyklopedia prawa, wykład IV

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Kostański
 • Encyklopedia prawa i ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1582

szkodę wyrządził -obiektywny 10 lat od zdarzenia ,które wywołało szkodę. Ten z terminów który upłynie...

Poplecznictwo- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

zdarzenia i zachowaniu się po zdarzeniu, wiedzę o rodzaju, wyglądzie i zasadach działania użytej broni...

Pojęcie przedsiębiorcy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Przedsiębiorczość i innowacje
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1316

, nr 1, s. 13 i n.). Podział przedsiębiorców wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Art. 104...