Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 8

Ogólne wiadomości o prawie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Jeżeli zdarzenie wywołuje skutki prawne pod rządem następujących po sobie ustaw, to każda z nich jest właściwa...

Składniki treści czynności prawnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego, z zastrzeżeniem...

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4627

w stan wymagalności na skutek zdarzenia kredytowego dotyczącego innych zobowiązań podmiotu referencyjnego...

Business plan, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

wykresu, który składa się z dwóch elementów: l. o zdarzenie; moment statyczny pomiędzy czynnościami...

Stosunek prawny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

pewnych faktów, które nazywa się faktami prawnymi. Faktem prawnym jest tylko takie zdarzenie...

Skutki wadliwości czynności prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

określonego zdarzenia, Owe „usterki” mogą w szczególności odnosić się do: treści czynności prawnej (np...

Stosunek prawny - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

prawnego, czyli wywołuje skutki prawne. Fakty prawne: - zdarzenia prawne (nie zależą od woli podmiotu...