Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 20

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 385
Wyświetleń: 4543

niematerialnych i prawnych wg wartości przeszacowanej oraz dla wykazania skutków wyceny aktywów finansowych...

Ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2100

szkód na osobie - 2 500 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są ochroną...

Ordynacja Podatkowa - Cło

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Maciej Ślifirczyk
 • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1421

oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. § 4. Wnioskujący o wydanie interpretacji...

Kryminalistyka ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • dr Jacek Gąsiorowski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3766

zdarzenia i zapobieżenie dalszym jego skutkom oraz podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do ustalenia...

Jak rozwiązać kazus

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 917
Wyświetleń: 4319

prawne, czyli konsekwencje określone obowiązującym prawem. Jeśli określenie prawnych skutków zdarzenia...

Koszty - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Izabela Emerling
 • Rachunek wyników
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1155

z uwzględnieniem wyników zdarzeń nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń. Wynik finansowy jest elementem...