Zdarzenie mające skutki prawne - strona 133

Wady oświadczenia woli

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Krzysztof Szuma
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

i tym samym nie wywołuje żadnych skutków prawnych, albo ma te skutki wywołać, tyle że inne niż wynika...

Postawy wobec problemw społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1687

ponadnaturalnych sił i ustalonego przez owe siły porządku, z którego wszystkie zdarzenia wynikają...

Wykład - Ryzyko bankowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Małgorzata Iwanowicz
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

położenia (od lat 50-tych do 70-tych). Jednak w latach 80-tych na skutek wielu negatywnych zdarzeń (np...

ISO serii 18000

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1176

jest kombinacją prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia zagrażającego oraz ciężkości urazu lub pogorszenia stanu...

Błąd

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

ma sens kiedy je zrelacjonujemy do pewnego opisu stanu rzeczy, opisu prawnego. Do typu czynu zabronionego...

Zobowiązania - skrypt

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka
 • Prawo cywilne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4459

na mieniu. Z tego samego zdarzenia może wynikać szkoda na osobie i szkoda na mieniu np. wypadek samochodowy...