Wady oświadczenia woli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wady oświadczenia woli - strona 1

Fragment notatki:

Wady oświadczenia woli : Brak świadomości lub swobody - kiedy osoba składająca oświadczenie znajduje się w stanie psychicznym odbiegającym od normalnego, co uniemożliwia podjęcie decyzji i złożenie oświadczenia woli w sposób świadomy i swobodny. Ta wada powoduje nieważność oświadczenia od momentu wykonania czynności prawnej; Pozorność - kiedy za zgodą drugiej strony oświadczenie woli jest składane dla pozoru i tym samym nie wywołuje żadnych skutków prawnych, albo ma te skutki wywołać, tyle że inne niż wynika to z treści oświadczenia. Takie oświadczenia woli stosowane są często aby uniknąć konfiskaty mienia przez komornika. Jest ono nieważne od momentu czynności, ważna jest natomiast ukryta, właściwa czynność prawna, jeżeli spełnione są przesłanki jej ważności. Błąd - kiedy osoba składająca oświadczenie ma mylne wyobrażenie na temat rzeczywistego stanu albo treści złożonego oświadczenia. Błąd nie powoduje nieważności czynności prawnej, ale daje osobie składającej oświadczenie woli prawo do wycofania się z jej skutków (chyba że było ono złożone innej osobie - wtedy można je uchylić tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez drugą stronę). Błąd jest wadą, kiedy dotyczy treści oświadczenia i jest wystarczająco istotny (chyba, że był wywołany podstępem ). Żadnych skutków nie pociągają za sobą błędy motywacyjne. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu musi nastąpić na piśmie w ciągu roku od wykrycia błędu. Groźba - kiedy oświadczenie woli jest złożone pod przymusem. Groźba musi być bezprawna i poważna (składający oświadczenie może się obawiać, że jemu lub innym grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe). Można się wycofać ze skutków oświadczenia na piśmie w ciągu roku od dnia, w którym stan obawy ustał. !!! TESTAMENT ZŁOŻONY POD WPŁYWEM GROŹBY JEST NIEWAŻNY, NAWET JEŚLI GROŹBA NIE BYŁA POWAŻNA I BEZPRAWNA . ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz