Zdarzenie mające skutki prawne - strona 13

Międzynarodowe prawo gospodarcze - ćwiczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Aleksandra Lubicz-Posochowska
  • Międzynarodowe prawo gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 882

lub zdarzenia prawne (umowa, czyn niedozwolony, śmierć osoby) miały miejsce za granicą gdy skutki czynności...

Elementy prawa cywilnego

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1204

oświadczenia woli dwu stron, mające na celu wywołanie skutków prawnych. Najczęstszymi sposobami prowadzącymi...

Stosunek prawny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marek Jarentowski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

faktami prawnymi. Faktem prawnym jest zdarzenie, zachowanie podmiotu, z którym normy prawne wiążą...

Wypadek przy pracy (sem.I)

  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Ergonomia i BHP
Pobrań: 119
Wyświetleń: 840

się także nagłe zdarzenie, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, a które nastąpiło w okresie ubezpieczenia...