Zdarzenie mające skutki prawne - strona 123

Teoria ryzyka

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wit Zacharski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

. Jest ono liczbą z przedziału [0,1], która pokazuje, ile razy dane zdarzenie wystąpi, jeśli określona sytuacja...

Polskie prawo finansowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1176

: decyzja adm., umowa (dotyczy tylko jednostek mających osobowość prawną), czynności materialno-techiczne...

Polskie prawo finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 833

: decyzja adm., umowa (dotyczy tylko jednostek mających osobowość prawną), czynności materialno-techiczne...

Postepowanie administracyjne i egzekucyjne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1057

lat może składać oświadczenie wywierające skutek prawny. Osoby fizyczne nie mające zdolności do czynności prawnych...

Kryteria obowiązywania prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

w odpowiedniej formie i przez odpowiedni organ (mający formalną władzę nad adresatem normy) - nie została...

Test - wstęp do prawoznawstwa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 777
Wyświetleń: 1540

bo to było rozporządzenie... 15)Która reguła kolizyjna ma zawsze pierwszeństwo -hierarchiczna 16) dynamiczna 17) zdarzenie...

Wykład - umyślność, niedbalstwo

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

okolicznościach, w jakich miało miejsce zdarzenie wyrządzające szkodę, staje się właśnie miernikiem postępowania...

Ryzyko rynkowe w banku

 • dr Aneta Mikucka
 • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1344

z niewłaściwych lub zawodnych procesów, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych. Zdarzenie operacyjne - każde...