Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 9

Przepis prawa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

powinno być spełnione w miejscu, gdzie w chwili powstania zobowiązania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę...

Rodzaje przedawnień - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

powstania/wyegzekwowania zobowiązania lub podjęły je nieskutecznie, zobowiązanie to nie może powstać...

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Renata Papież
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4634

dla funkcjonowania pochodnych kredytowych. Zajście określonego w kontrakcie zdarzenia kredytowego powoduje...

Elementy czynności prawnych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Marek Kuryłowicz
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 777
Wyświetleń: 4830

do dojrzałości. SKUTKI ZDARZEŃ PRAWNYCH Skutkiem zdarzeń prawnych jest powstanie, wygaśnięcie lub zmiana stosunku...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

WIERZYCIELA -do zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela należą: zdarzenia...

Konspekt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1764

wszystkich. ŹRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ Czynności prawne Czyny niedozwolone Akty administracyjne Inne zdarzenia. - prowadzenie...

Spółka partnerska - Wolny zawód

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

stosuje się przepisy o spółce jawnej. Powstanie spółki Do powstania spółki wymagane jest zawarcie umowy...