rodzaje przedawnień - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rodzaje przedawnień - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

Jakie są rodzaje przedawnień i ich terminy?
Art. 68-70 op.
Przedawnienie to jeden z nieefektywnych sposobów wygasania zobowiązania. Przedawnienie jest niezależne od woli organu podatkowego i podatnika. Istota: ze względu na upływ określonego czasu, w którym organy podatkowe nie podjęły czynności w celu powstania/wyegzekwowania zobowiązania lub podjęły je nieskutecznie, zobowiązanie to nie może powstać a powstałe wygasa. Rodzaje przedawnień:
@ przedawnienie prawa do wydania/doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
@ przedawnienie zobowiązania podatkowego
Terminy:
@ przedawnienie prawa do wydania/doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego
# 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
# 3lata od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do ulgi podatkowej    - jeżeli podatnik nie poinformował organu o utracie tego prawa co najmniej 2  miesiące przed upływem tego terminu, termin do wydania decyzji wynosi 5 lat(art. 69)
# 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, jeżeli podatnik:
$ nie złożył deklaracji w terminie $ w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia zobowiązania % Odnosi się także do VAT-u (art. 68 § 3 op)
# 5 lat w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie mamy do czynienia z dochodem nieznajdującym pokrycia w ujawnionych źródłach lub dochód pochodzący z nieujawnionych źródeł; od końca roku w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników PIT, za rok podatkowy którego decyzja dotyczy (AT. 68 § 4 op)
Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego:
@ Wydanie decyzji zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, do dnia ostatecznego uprawomocnienia się decyzji, ale nie dłużej niż 2 lata
@ ustalenie wysokości zobowiązania zależy od informacji przekazanych przez organy podatkowe państw obcych (nie dłużej niż 3 lata od wystąpienia z żądaniem udzielenia informacji)
@ śmierć podatnika (od dnia śmierci do dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku; nie dłużej niż 2 lata)
@ przedawnienie zobowiązania podatkowego
# 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz