Wykład - zobowiązanie podatkowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zobowiązanie podatkowe - strona 1 Wykład - zobowiązanie podatkowe - strona 2

Fragment notatki:

ZOBOWIĄZANIE PODATKOWE Art 21 § 1 ORD
Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem: zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania
→ z mocy samego prawa
doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania
→ decyzja podatkowa o charakterze konstytutywnym (decyzja ustalająca i jej doręczenie!)
Jeżeli zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy danego prawa:
podatnik dokonuje oceny własnej sytuacji prawno - podatkowej w drodze samoobliczenia podatku - samodzielnie składa deklarację podatkową i wpłaca podatek lub
płatnik oblicza podatek, pobiera go od podatnika i wpłaca organowi podatkowemu
Jeżeli organ podatkowy stwierdzi wystąpienie uchybień w realizacji powyższych obowiązków wydaje:
decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego (decyzja o charakterze deklaratoryjnym) → organ podatkowy nie tworzy nowego stanu podatkowego, wydaje się je jeżeli istnieje już zobowiązanie (powstałe z mocy samego prawa!), a podatnik nie dopełnił swoich obowiązków, organ określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego
decyzję o odpowiedzialności podatkowej płatnika
Jeżeli zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy samego prawa trudno najczęściej odróżnić moment konkretyzacji obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe.
Obowiązek podatkowy może nie skonkretyzować się w zobowiązanie podatkowe w związku z zastosowanym w konstrukcji podatku zwolnieniem podatkowym.
W sytuacjach, w których zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego, można wyraźnie oddzielić moment powstania obowiązku podatkowego i zobowiązania podatkowego.
Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego jest najczęściej wydawana w oparciu o złożone przez podatnika zeznanie podatkowe.
Podatnik uiszcza podatek organowi podatkowemu lub inkasentowi.
Obowiązek podatkowy może nie skonkretyzować się w zobowiązanie podatkowe w związku z :
brakiem decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (art. 68 ORD wskazuje terminy przedawnienia się uprawnienia organu podatkowego do wydania takiej decyzji)
zastosowanym w konstrukcji podatku zwolnieniem podatkowym
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz