Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 74

Aktywa trwałe - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

związku z wytworzeniem danego aktywu oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z jego powstaniem...

Na kolokwium rok I semestr I

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2345

służących takiej ocenie. sylogizm prawniczy - Powstanie tego samego opartego na paremii: przesłanka większa...

Zagadnienia ogólne z finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5194

I ICH RODZAJE Instrument rynku finansowego to umowa (kontrakt), który powoduje powstanie aktywów finansowych...

Prawo do życia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1295

wolności zgodne z prawem działania służące stłumieniu zamieszek lub powstania wszędzie pojawia się test...

Prawo finansowe - wykłady

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2933

zdarzenia z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania np. podatek od towarów i usług...

Wykład - Papiery wartościowe

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

się tym, że złożenie na nim podpisu powoduje powstanie zobowiązania wekslowego podpisującego. Jedyną osobą uprawnioną...