Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 51

Odpowiedzialność prawna

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • prof. dr hab. Marek Smolak
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1610

, z którym ustawodawca łączy powstanie odpowiedzialności, związek przyczynowy między powstaniem szkody windykacja...

Metody aktuarialne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Metody aktuarialne
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3766

zdarzenia w warunkach istnienia dwóch lub więcej możliwości Druga: Ryzyko jest to ubezpieczona osoba...

Bilans - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Iwona Kumor
  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2002

długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Operacje gospodarcze są to zdarzenia...

Orzeczenie - ustawa 2 - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Teoria i filozofia prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 770

nie uwzględnienia warunków pracy, oceny zdarzenia klasyfikacji miejsca powstania wypadku, klasyfikacji wydarzeń...