Prawo cywilne - skrypt - podział

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - skrypt - podział - strona 1 Prawo cywilne - skrypt - podział - strona 2 Prawo cywilne - skrypt - podział - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYWILNE
Przepisy prawa cywilnego kształtują stosunek cywilno- prawny.
3 cechy stosunku cywilno-prawnego:
równorzędność stron (strony stosunku są sobie równe)
swoboda ich kształtowania (autonomia woli stron przejawiająca się min. w swobodzie umów, swobodzie co do podjęcia decyzji o zawarciu umowy, decyzji o wyborze kontrahenta)
swoboda w ustaleniu treści tego stosunku
Autonomia woli ograniczona jest zasadami współżycia społecznego. Na ogół stosunku cywilno-prawne mają charakter majątkowy- mierzalne są więc w kategoriach ekonomicznych. Niekiedy nie mają charakteru majątkowego- dobre imię, cześć również podlegają ochronie prawa cywilnego.
Stosunki te charakteryzują się brakiem przymusu państwowego- może dojść do interwencji państwa ale jedynie na wniosek którejś ze stron.
Z czego wynikają stosunki cywilno-prawne?
Źródła stosunków cywilno prawnych:
zdarzenia prawne
fakty ( zdarzenia niezależne od woli strony; mają niewielkie znaczenie dla stosunku c.p.)
działania
działania zmierzające do wywołania skutków prawnych.
czynności prawne
konstytutywne orzeczenia sądu
działania, które nie są ukierunkowane na wywołania skutków prawnych, które jednak będą z nich wynikały
czyny niedozwolone
Czynności prawne- stany faktyczne obejmujące co najmniej jedno oświadczenie strony.
Podział prawa cywilnego- pandektowy
CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA CYWILNEGO
Przepisy te mają zastosowanie do jakichkolwiek stosunków prawnych. Przepisy o czynnościach prawnych, oświadczeniach woli etc.
PRAWO RZECZOWE- zbiór przepisów określających prawa względem rzeczy. Przedmiotem przepisów jest rzecz-ich liczba jest określona, zamknięta. Prawo względem rzeczy:
własność
użytkowanie wieczyste
prawo rzeczowe ograniczone
ZOBOWIĄZANIA
Dotyczą takiego stosunku cywilno-prawnego, w którym występuje wierzyciel i dłużnik. Wierzyciel- osoba uprawniona do żądania spełnienia świadczenia przez użytkownika (dłużnika). Dłużnik- zobowiązany jest spełnić świadczenie- dług. Najczęściej wierzytelności wynikają z umów. SPADKI
Zespół przepisów określających przejście majątku w skutek śmierci.
PRAWO RODZINNE
PRAWO HANDLOWE
Przepisy, które dotyczą przedsiębiorcy- określają jego ustrój, czynności dokonywane przez przedsiębiorców
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz