Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 38

Ubezpieczenia majątkowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Stanisława Drabek
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 679

majątku według jego tzw. rzeczywistej wartości. Co robić w razie zaistnienia zdarzenia i powstania szkody...

Rachunkowosc zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1792

się w korespondencji z kontami zobowiązań (powstanie zobowiązania, na które utworzono rezerwę zmniejsza rezerwę). ad3...

Terminy i doręczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 672

lub innego aktu prawnego. Stwierdzają tylko powstanie na mocy przepisów prawa określonych skutków prawnych...

Doręczenia i terminy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

lub innego aktu prawnego. Stwierdzają tylko powstanie na mocy przepisów prawa określonych skutków prawnych...

Budżet państwa i podatki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Romuald Kalinowski
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże jego powstanie (z mocy prawa); * na skutek doręczenia...

Zobowiązania - skrypt

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka
 • Prawo cywilne
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4354

ochrony prawnej, gdy nie jest jej godny to zobowiązanie nie powstanie. Umowa nie będzie ważna np...

Ramy koncepcyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Kuzior
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1603

w postaci odpływu lub uszczuplenia aktywów powstanie zobowiązań powodujących zmniejszenie kapitału własnego...