Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 16

Naprawianie szkód - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

zdarzenie i na tej samej podstawie prawnej lub też osoby odpowiedzialne na podstawie różnych zasad...

Rachunkowość test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Wójtowicz
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2331

) każdy dzień roku obrotowego 3. Zdarzenie gospodarcze: "stwierdzono niedobór materiałów w magazynie powstały...

Osoby prawne - teoria oświadczeń

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

wpisana do KRS może działać tak, jak osoba fizyczna. Czynność prawna - zdarzenie zależne od woli podmiotu...

Waloryzacja sądowa - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

się tylko zmiany siły nabywczej pieniądza, jakie pojawiły się po powstaniu zobowiązania. Chodzi o zmiany dokonujące...

Umorzenie zobowiązania.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

albo w celu zmiany jego podmiotów. Inne przypadki wygaśnięcia zobowiązania Wśród innych zdarzeń powodujących...

Bezpodstawne wzbogacenie

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4137

majątkowych mogą stanowić czynności prawne, decyzje adm. lub inne zdarzenia prawne określone w przepisach...

Polskie i europejskie prawo podatkowe

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Andrzej Gorgol
 • Materialne i proceduralne prawo podatkowe
Pobrań: 665
Wyświetleń: 4473

, czyli z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania...

Prawo cywilne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

żywiołowa). Zdarzenia powodują powstanie, ustanie, przekształcanie stosunku cywilno prawnego - wywołują...