Zdarzenia prawne powodujące powstanie zobowiązań - strona 15

Prawo podmiotowe - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Szczurek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

- związane podmiotem - nie mogą zostać rozdzielone. własność wyodrębnionego lokalu powoduje powstanie...

Odnowienie i postacie odnowienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

weksla wiec bez zastrzeżenia nowacji powoduje powstanie zobowiązania wekslowego. Weksel nie jest zapłatą...

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

, które doprowadziło do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej, a wartość majątku po zajściu tego zdarzenia. Każda...

Prawa na rzeczy cudzej - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

więcej niż jednego podmiotu, stosunek ten może przybrać różne kształty. Przy zobowiązaniu podzielnym powstanie tyle...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1309

z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia...

Zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1260

. Zobowiązania pozaumowne podlegają prawu miejsca, w którym zaszło zdarzenie, czyli np. w razie bezpodstawnego...

Prawo cywilne - umowy

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab Adam Zieliński
 • Prawo cywilne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1778

pod warunkiem zawieszającym - powstanie wierzytelności uzależnione jest od zdarzenia przyszłego przedmiotowo...

Ogólne cechy zobowiązań

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2835

-… szkoda jest przyczyną powstania zobowiązania, odszkodowanie jest jego głównym elementem - siła wyższa...