Zawodne - strona 5

note /search

Uzupełnienie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

się do tego, że podejmowane decyzje będą mniej obarczone omyłkami i sądami intuicyjnymi, które mogą być zawodne. Umiejętność...

Procesy psychiczne

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2576

mogą być zawodne i niezawodne. Strategie, metody, które porządkują nasze operacje myślenia. Niezawodne reguły...

Kurt Gödel - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Filozofia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

(jest zawodna). Jeszcze inaczej, jak to zgrabnie pan Stanisław Lem ujął, "są wyspy na oceanie matematyki...

Wola wiary - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Epistemologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

na klasycznej definicji prawdy. James przyznaje się do dogmatycznego empiryzmu. Przyjmuje jedną niezawodnie...