Procesy psychiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy psychiczne - strona 1

Fragment notatki:

PROCESY PSYCHICZNE - to ogół stanów świadomych i nieświadomych, które mają wpływ na powstanie myśli, przekonań, marzeń, pragnień, motywów również świadomych i nieświadomych. Są to te stany które wywierają wpływ na zachowanie się człowieka.
Procesy psychiczne dzielimy na:
Poznawcze Emocjonalno - pobudzeniowe Wykonawcze PROCESY POZNAWCZE - procesy dzięki, którym człowiek uzyskuje pewną wiedzę o otaczającym go świecie, w sposób pośredni i bezpośredni. Zaliczamy tu wrażenie spostrzeżenie, pamięć, uwagę, wyobraźnię, mowę, myślenie
WRAŻENIA - podstawowy proces poznawczy. Elementarny i jednorodny proces poznawczy powstający pod wpływem jednego bodźca jednego rodzaju. Dając odzwierciedlenie pojedynczej cechy przedmiotu np.: barwa, dźwięk, smak. Wrażenia różnią się od siebie czterema cechami: charakterem
intensywnością
jakością
czasem trwania
Wrażliwość to zdolność odbierania wrażeń czyli pobudliwość na pewne bodźce. Bodźce dzielimy na podprogowe, nadprogowe i progowe. Próg możliwości - najmniejsze wrażenie wywołane przez najmniejszy bodziec dla danego receptora. Próg czułości - najmniejsza zauważalna zmiana wywołana przez bodziec.
Rodzaje wrażeń:
odzwierciedlające cechy przedmiotów znajdujących się poza nimi (smakowe, węchowe)
odzwierciedlające ruchy poszczególnych części i stan poszczególnych narządów wewnętrznych (mięśniowo ruchowe, równowagi i ustrojowe)
Wrażenia zależą od:
Sytuacji wewnętrznej - jakości, siły, ilości bodźców, czasu trwania Stanu psychofizycznego organizmu Poziomu inteligencji i wiedzy w danej dziedzinie Czynnik: od czasu trwania i nastawienia na odbiór Po dłuższym czasie działania bodźca przestajemy odczuwać (wrażliwość się zmniejsza) jest to tzw. adaptacja
SPOSTRZEŻENIA - odzwierciedlenie świadomości człowieka zespołów powiązanych ze sobą cech, szczegółów, przedmiotów oddziaływujących na nasze zmysły. Etap wyższy od wrażenia. Proces bezpośredniego poznawania otaczającej rzeczywistości. Mamy zawsze do czynienia z kompleksami pobudzeń jednego lub kilku ośrodków zmysłowych. Żeby zinterpretować spostrzeżenie trzeba umieć odbierać wrażenia. Podstawowy materiał dzięki któremu gromadzimy informacje. Zależą od:
możliwości percepcyjnych człowieka
doświadczeń indywidualnych (szybko i dobrze spostrzegamy)
zainteresowania - (stopnia zainteresowania) to co kogo interesuje
koncentracji uwagi - podnosi jakość spostrzegania
umiejętności obserwowania - jak uczeń gestykuluje, wypowiada się
przedmiotu - (nowy, zaskakujący)
APERCEPCJA - zależność spostrzeżeń od wiedzy, poglądów, zainteresowań, stosunku do otaczającej rzeczywistości.


(…)

… przechowywania. Nie ma jednej teorii dlaczego zapamiętujemy. Ad 3) Odtwarzanie
Przypominanie, skorzystanie z przechowywanych informacji, im wcześniej przypominamy, tym więcej pamiętamy.
Rodzaje pamięci:
Mechaniczna - bezsensowna Logiczna - sensowna Mimowolna - nie zależy od nas to, że zapamiętujemy Dowolna Świeża - bezpośrednia, natychmiastowa, wynik badamy zaraz po nauce Trwała Informacje z pamięci świeżej
… na to co się dzieje wokół niej, realizuje tylko swój stan emocjonalny (szał, furia).
UCZUCIA - przeżycia bardziej trwałe, utrzymują się przez dłuższy okres, są aktywizowane przez korę mózgu i związane są zaspokojeniem potrzeb wyższego rzędu (potrzeby psychospołeczne)
Fizjologiczne podłoże emocji i uczuć
Powstają one pod wpływem układu nerwowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego. W powstawaniu zaangażowane są ośrodki podkorowe, układ wegetatywny, trzustka, kora nadnerczy. Obserwujemy też objawy zewnętrzne, że jesteśmy w pobudzeniu:
gęsia skórka, zaczerwienienie, pocenie, bladość, nadmierne wydzielanie śliny, szybsze lub wolniejsze oddechy, wyraz twarzy.
Klasyfikację uczuć i emocji ustala się na podstawie siły:
silne, mocne
słabe
Ze względu na charakter:
nieprzyjemne
przyjemne
Ze względu na treści…
… są ośrodki podkorowe, układ wegetatywny, trzustka, kora nadnerczy. Obserwujemy też objawy zewnętrzne, że jesteśmy w pobudzeniu:
gęsia skórka, zaczerwienienie, pocenie, bladość, nadmierne wydzielanie śliny, szybsze lub wolniejsze oddechy, wyraz twarzy.
Klasyfikację uczuć i emocji ustala się na podstawie siły:
silne, mocne
słabe
Ze względu na charakter:
nieprzyjemne
przyjemne
Ze względu na treści…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz