Wykład - Etapy formowania się zeznań i wyjaśnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Etapy formowania się zeznań i wyjaśnień - strona 1 Wykład - Etapy formowania się zeznań i wyjaśnień - strona 2

Fragment notatki:

ETAPY FORMOWANIA SIĘ ZEZNAŃ I WYJAŚNIEŃ. Przy rozpatrywaniu tego procesu należy wziąć pod uwagę procesy poznawcze, które dostarczają nam wiedzy na temat świata zewnętrznego. Chodzi tu o wrażenia, spostrzeżenia, myślenie. Istotne są tu procesy emocjonalne np. uczucia, stres, jak również pobudki procesy motywacyjne i sama osobowość człowieka. Tę osobowość tworzy zorganizowana struktura cech indywidualnych i sposobów zachowania, która decyduje o specyficznych sposobach przystosowania się danej jednostki do środowiska. Zeznania - wyjaśnienia to główny proces, który przebiega w następujących etapach: odbieranie wrażeń i dokonywanie spostrzeżeń, zapamiętywanie i przechowywanie spostrzeżeń w pamięci, odtwarzanie materiału zapamiętanego. Trzeba mieć jeszcze na uwadze liczne deformacje zeznań z powodu różnych czynników np. słaby wzrok, błąd w ocenie sytuacji, otępienie, niedorozwój umysłowy. WRAŻENIA.
Jest to jeden z etapów formowania zeznań i wyjaśnień. Jest to najprostszy proces psychiczny, polegający na odzwierciedleniu w psychice człowieka tylko jakiejś właściwości lub cechy poznawanego przedmiotu czy zjawiska. Mogą to być wrażenia wzrokowe, słuchowe, węchowe, smakowe, skórne. Odbiór ich zależy od wrażliwości człowieka, oraz jego inteligencji i doświadczenia życiowego. SPOSTRZEGANIE.
Jest to etap formowania zeznań i wyjaśnień. Przyjmuje się, że spostrzeżenia to odzwierciedlone w świadomości poznającego podmiotu zjawisk, przedmiotów i stosunków zachodzących w rzeczywistości, w całej ich złożonej strukturze. Są one wzbogacone osobniczym doświadczeniem, umiejętnością dokonywania syntezy wrażeń oraz poddane wpływowi wyobraźni i uczuć. Spostrzeżenia mogą się odnosić do przestrzeni, ruchu, czasu. Na ich jakość wpływ mają czynniki zewnętrzne:- warunki atmosferyczne, oświetlenie, odległość od spostrzeganego przedmiotu,- właściwości osobnicze np. zdolność myślenia, doświadczenie życiowe spostrzegającego, stosunek emocjonalny i nastawienie do spostrzeganego przedmiotu, różnego rodzaju zaburzenia. ZAPAMIĘTYWANIE.
Materiał, który powstaje w wyniku odbioru wrażeń i dokonywania spostrzeżeń, zostaje zapamiętany. Jest to kolejny z etapów formowania zeznań i wyjaśnień. Pamięć jest to złożona właściwość psychiki. Umożliwia gromadzenie danych z poczynionych spostrzeżeń, przechowanie ich, a następnie odtwarzanie. Jakość zapamiętywania zależy od wielu czynników osobniczych: rodzaju pamięci, gotowości, szybkości, wierności, objętości, zdolności selektywnego zapamiętywania, trwałości. Jej jakość zależy również od właściwości zapamiętywanego przedmiotu, formy zapamiętywania, stopnia emocji. Wpływ na zdolność i jakość zapamiętywania oraz odtwarzania materiału mają również następujące czynniki: amnezja- luki pamięciowe powstałe głównie w wyniku urazów czaszki, upojenia alkoholowego, jak również- osłabienie pamięci spowodowane na przykład podeszłym wiekiem. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz