Klasyfikacja zjawisk psychicznych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja zjawisk psychicznych - wykład - strona 1 Klasyfikacja zjawisk psychicznych - wykład - strona 2 Klasyfikacja zjawisk psychicznych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Klasyfikacja zjawisk psychicznych   1. Zjawiska naoczne, poznawcze, percepcyjne   Odzwierciedlenie cech obiektów rzeczywistości  a) wrażenia- elementarne zjawiska psychiczne  b) Spostrzeżenie  c) wyobrażenia   2. Emocje   Odzwierciedlenie stosunku do czegoś  a) Emocje bliższe wrażeniom, są z reguły silne, są to: przyjemność i przykrość  b) Emocje bliższe zjawiskom uczuciowym, np.. miłość, ciekawość, nuda   3. Zjawiska umysłowe, intelektualne   To odzwierciedlenie cech lub stosunków, które nie są dane zmysłowo  a) pojęcia- uogólnione kategorie, materiał myślenia  -konkretne  -abstrakcyjne  b) Sądy, zdania orzekające  c) Oceny ważności  d) Poczucie znaności, pewności (Deja vu)   WRAŻENIA     pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka;    wrażenie powstaje na skutek bezpośredniego działania bodźców (zarówno ze świata zewnętrznego  jak i wewnętrznego) na receptory, powodując powstanie reakcji psychicznej;    odzwierciedlenia pojedynczych cech bodźca, są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania  człowieka        cechy wrażeń:    charakter  (rodzaj wrażenia – przyjemne/nieprzyjemne)   jakość  (na jaki zmysł oddziałuje)   intensywność    czas trwania    rodzaje wrażeń:    wzrok   słuch   smak   węch   dotyk   zmysły wewnętrzne (poczucie ruchu, poczucie równowagi)  Odbieranie wrażeń możliwe jest dzięki analizatorom:   Receptor- wyspecjalizowane zakończenie odbierające zmiany sensoryczne   Droga dośrodkowa   Ośrodek w korze lub niższych poziomach układu nerwowego, analiza bodźca   Droga odśrodkowa   Efektor   Receptory   Telereceptory- obierają informacje ze środowiska zewnętrznego, odległego (głownie wzrok)   Kontaktoreceptory- odbierają informacje bliskie (głownie skóra)   Introreceptory- wewnątrzustrojowe (uczucie sytości, ból)  SPOSTRZEGANIE:   Nie jest najprostszym procesem psychicznym;   Nie jest procesem automatycznym;   Nie przebiega poza świadomością;   Nie daje dokładny obraz tego, co się dzieje wokół;   SPOSTRZEGANIE   to proces tworzenia reprezentacji przedmiotu na podstawie  informacji  otrzymanych  z narządów  zmysłowych , informacji  zawartych w pamięci , a także  oceny emocjonalnej ;   bardzo złożony proces psychiczny, angażujący wiele procesów psychicznych, angażujący świadomość   i pozwalający stworzyć jedynie reprezentację przedmiotu; 

(…)


Są wyrazem stanu autonomicznego układu nerwowego
Decydują o poziomie mobilizowania, wydatkowanej energii
Emocje wyznaczają preferencje, cele
Mogą aktywizować energię (ciekawość) lub paraliżować (strach)
Emocje określają obiekty, wyznaczają wartość
Emocje modyfikują przebieg wszystkich procesów psychicznych
Mogą zniekształcać percepcję
Emocje mają swój:
- znak
- siłę
- treść
Mają tendencję…
… podaniem psu jedzenia dzwonił dzwonek (bodziec warunkowy) i po kilku próbach pies reagował na
sam dźwięk dzwonka ślinieniem (reakcja warunkowa);
WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE:
warunkowanie sprawcze; Thorndike i Skinner
uczymy się pewnej relacji instrumentalnej (warunkowej), która pozwala na uniknięcie zagrożenia albo na
zaspokojenie potrzeby;
tworzą się związki pomiędzy zachowaniami
a konsekwencjami…
… ślady pamięciowe o nieograniczonej wielkości przez nieograniczony czas;
żeby przypomnieć sobie obraz zapisany w pamięci długotrwałej, przywołujemy go do pamięci krótkotrwałej;
DZIAŁANIE PAMIĘCI:
EFEKT ŚWIEŻOŚCI I EFEKT PIERWSZEŃSTWA
te informacje, które pojawiają się na początku (efekt pierwszeństwa) i na końcu (efekt świeżości) są przez nas
najlepiej zapamiętywane, najsłabiej pamiętamy…
… nerwowego
Temperament a układ nerwowy
Istnieją 2 procesy nerwowe:
-pobudzenia
-hamowania
Właściwości tych procesów:
-siła- odporność na zmęczenie i działanie bodźców
-zrównoważenie
-ruchliwość, szybkość przechodzenia z jednego stanu w drugi
Typy temperamentu wg Pawłowa i Eysenck’a:
choleryk
melancholoik
sangwinik
flegmatyk
(nazwy zaczerpnięte od Hipokratesa)
CHOLERYK:
typ pobudliwy
silnie przeżywa emocje
duża energia życiowa, duża aktywność
impulsywność
nastawienie na działanie
dobry przywódca i organizator
agresywny nerwus
typ A – narażony na choroby układu krążenia – zawały, nadciśnienie, wylewy
SANGWINIK:
optymista
otwarty na relacje interpersonalne
beztroski
lubi być w centrum uwagi
spontaniczność
dużo energii do działania i zabawy
kreatywność
dobre zdrowie
MELANCHOLIK:
pesymista…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz