I sem Teoria złudzeń - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 I sem Teoria złudzeń - omówienie - strona 1  I sem Teoria złudzeń - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

postawił sobie za cel poszukiwanie prawdy - wyszedł z założenia, że dotychczasowa wiedza jest wiedzą pozorną, obarczoną wieloma błędami i w rzeczywistości nie pozwala nam dotrzeć umysłem do świata i odbić jego obrazu w umyśle
- są 2 drogi do wiedzy prawdziwej:
1) wskazuje, co sprowadza nasze myśli na manowce i czego należy unikać jako czynnika zaciemniającego poznanie
2) polega na odkryciu metod prowadzących ku prawdzie
- Idee (złudzenia) [właściwe ludzkiemu umysłowi dążącemu do prawdy; powodują, że nasze sądy mijają się z rzeczywistością):
- plemienne - związane z ludzką naturą, utrzymują się na mocy wrodzonych dyspozycji umysłu, są wspólne całemu plemieniu ludzkiemu. [jeśli] Umysł [to] = lustro, odbija świat w pewnej deformacji. Dążąc do prostoty, upraszcza i ujednostajnia.
- jaskini - każda jednostka ma w sobie jaskinie, która zniekształca światło naturalne. Ludzie różnią się poglądami i nawykami  każdy widzi świat inaczej, jest to uwarunkowane wychowaniem i otoczeniemprzestaje być ważne to, co jest, a liczy się to, jak się widzi.
- rynku - wynikają z posługiwania się mową; zdolność oszukiwania umysłu przez słowa; słowa powstały, żeby wyrazić idee, ale szybko idee staly się ich niewolnikami; nieprecyzyjność, niejasność, nieokreśloność pojęć itd. Powoduje że dyskusje naukowe stają się sporami czysto werbalnymi. Bacon postuluje, by język nauki był precyzyjny i sprawny, adekwatnie wyrażał nasze myśli, aby pojęcia miały swoje określone desygnaty.
- teatru - łączy je wiara w tradycyjne autorytety, przez które ludzie zatracili krytycyzm i wiarę we własne siły. Bacon nawołuje do zmagania się ze światem mocą własnego umysłu; autorytety powinny być weryfikowane
Złudzenia są więc wynikiem ułomności naszego umysłu, ale nie musimy im ulegać. Świadomość niebezpieczeństw powinna skłaniać do poszukiwania środków zaradczych. Przede wszystkim powinniśmy mieć metodę pomagającą weryfikować błędy. Punktem wyjścia każdego badania naukowego powinno być DOŚWIADCZENIE. Każdy sąd o świecie powinien być na nim oparty. Aby miało sens musi być organizowane według jakiegoś porządku, musi mieć wypracowaną metodologię, być planowe i systematyczne. Nauka musi interpretować otrzymane fakty, tropiąc rządzące nimi prawa. Dlatego poznanie naukowe łączy w sobie elementy empiryczne i racjonalne. Wychodzi od pojedynczych faktów i wznosi się do coraz szerszych uogólnień. Było to zupełnie nowe podejście, dlatego Bacona uważa się za TWÓRCĘ EMPIRYZMU. Do poznania prawdy miała niezawodnie doprowadzić INDUKCJA, ale nie w tradycyjnej postaci, ale przez eliminację. Bacon opracował cały system poznania empirycznego.
- nowa metoda naukowa (empiryczno-indukcyjna) - wyeliminowanie błędów i złudzeń
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz