Zasoby wodne - strona 20

Ekologia - materiały z wykładów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Ekologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1407

i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. 2. Gospodarowanie wodami...

Ochrona środowiska w Geografii

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 3584

rozwoju(ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne) -kształtowanie i ochrona zasobów wodnych -korzystanie...

Ochrona gleb w ochronie środowiska

  • Politechnika Gdańska
  • prof. dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

zasobów wodnych. Wody opadowe gromadzone w glebie są niezbędne dla życia roślin. Dzięki żyjącym w glebie...

Prezentacja wykład 8

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Bartosz Majchrzak
  • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707

) rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiektów...